Het Maasheggengebied.
Het Maasheggengebied.

Loerangel pilot voor herstel Maasheggen

Algemeen 233 keer gelezen

BOXMEER | Het deel van het Maasheggengebied dat bekend staat als Loerangel is aangewezen als pilot voor herstel van de heggen. Deze pilot heeft niet alleen als doel de heggen te herstellen, maar ook om samen met aanliggende grondeigenaren te kijken welke beheermaatregelen het meest efficiënt zijn.

De afgelopen jaren zien we op steeds meer plaatsen in het Maasheggengebied dat meidoornheggen het zwaar hebben als gevolg van verstikking door snel groeiende planten zoals bramen, heggenrank, hop en sleedoorn. Door de snelgroeiende beplanting uit de heggen te verwijderen krijgt de soms jarenoude meidoorn weer ruimte voor ontwikkeling. De gaten die in de heggen ontstaan worden meteen opgevuld met gebiedseigen meidoornstruiken. De pilot sluit aan bij de speciale status die het Maasheggengebied van Unesco heeft gekregen. In dit gebied wordt intensief samengewerkt aan duurzame ontwikkeling op het gebied van economie, natuur, toerisme en water. Doel is om een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn leefomgeving te bevorderen. Voor de uitvoering is opdracht gegeven aan de Stichting Landschapsbeheer Boxmeer.

Uit de krant

Uit de krant