Op Dommelsvoort zal een vakantiepark met 700 vakantiewoningen verrijzen. Het park zou gemodelleerd zijn naar het bekende palmvormige eiland in Dubai.
Op Dommelsvoort zal een vakantiepark met 700 vakantiewoningen verrijzen. Het park zou gemodelleerd zijn naar het bekende palmvormige eiland in Dubai.

Zorgen over Dommelsvoort

Algemeen 805 keer gelezen

CUIJK | De gemeente Cuijk moet actief in gesprek met TopParken en de bewoners van Beers en Linden over de ontwikkeling van vakantiepark Dommelsvoort, dat tussen beide dorpen wordt aangelegd in het Kraaijenbergse Plassengebied. 

Dat vindt een overgrote meerderheid van de gemeenteraad, die via een motie wethouder Maarten Jilisen (Liberaal LvC) hier afgelopen maandag toe opriep. “Dommelsvoort heeft grote gevolgen voor de omgeving, voor het verkeer en voor Linden en Beers”, aldus fractievoorzitter Mariëlle van Zuilen van D66. “Omdat de ontwikkeling van het park zich nog in de planfase bevindt is het voor alle geïnteresseerden nog onduidelijk hoe dit eruit gaat zien en wat dit betekent voor het gebied en de omgeving. Wij juichen de ontwikkeling van Dommelsvoort toe, maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Een dergelijke grootschalige ontwikkeling brengt ook nadelen met zich mee.”

De gemeente Cuijk vindt dat de communicatie met aanwonenden en andere belanghebbenden, zoals ‘Vrienden van de Groene Kraaij’ (die via een internetpetitie protesteren tegen de grootschaligheid van de plannen), via TopParken behoort te lopen, maar deze motie dwingt Jilisen er nu toe om de regie over de communicatie te voeren. “Het is in ieders belang om tijdig met iedereen in gesprek te gaan”, benadrukt Van Zuilen. Ook moet de gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn van extra drukte voor de omgeving, natuur en op het water. Daarnaast moeten de dorpsraden van Beers en Linden actief betrokken worden bij de planvorming.

Op Dommelsvoort zal een vakantiepark met 700 vakantiewoningen verrijzen. Ondanks de motie kan TopParken de bouwvergunning niet ontzegd worden als de plannen binnen het al aangenomen bestemmingsplan passen, stelt Jilisen. De motie werd breed gesteund. Alleen de VVD was tegen.

Uit de krant

Uit de krant