Drugsvondst in een boerderij.
Drugsvondst in een boerderij.

Handen en voeten aan strijd tegen drugscriminaliteit in Brabants buitengebied

Algemeen 1.272 keer gelezen

REGIO | ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning slaan de handen ineen met de provincie, gemeenten en Rabobank om de verlokkingen van de georganiseerde misdaad in het buitengebied voor te blijven. Aanleiding is een rapport van TwijstraGudde, dat nu concreet handen en voeten wordt gegeven met een pilot in Noordoost-Brabant met een meldpunt voor boeren, het opzetten van een financieel fonds en het aanstellen van een kwartiermaker.

Hendrik Hoeksema (bestuurder ZLTO): “Hoe meer agrarische locaties leeg komen te staan, hoe groter de kans op drugscriminaliteit. We hebben daarom deze zomer een onderzoek laten uitvoeren door TwijnstraGudde. De belangrijkste adviezen waren het wegnemen van leegstand, het werken aan een vitaal platteland en het bevorderen van vertrouwen tussen agrariërs, overheden en bevoegd gezag. Daarvoor is samenwerking met overheden van groot belang. Dat zijn we nu concreet gestart tijdens een werkconferentie met provincie, gemeenten, politie, waterschappen, RIEC en ministeries.”

Gebiedsgerichte aanpak
Andere aanbevelingen uit het TwijnstraGudde rapport betreffen de zorg voor een multifunctioneel landschap en een koppeling van lopende regelingen en initiatieven. Elies Lemkes-Straver (Brabantse gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur): “Een vitaal platteland geeft criminaliteit geen kans. Overheid en boeren moeten elkaar vinden in een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak die de kwetsbaarheid van het platteland vermindert. Daarom investeren we al jaren in ondersteuningsmaatregelen voor boeren die willen stoppen. Het is belangrijk dat die boeren duidelijkheid en steun krijgen voor alternatieve activiteiten die ze op hun locatie willen ondernemen. Anderzijds kijken we ook naar nieuwe perspectieven om wel te kunnen blijven boeren. Ondernemen in evenwicht met de omgeving, zodat we naast landbouw-, tegelijk water- en natuurdoelen kunnen realiseren voor een vitaal buitengebied.”

Pilot Noordoost-Brabant
Tijdens de digitale conferentie maken de deelnemers een concrete koppeling met projecten die vanuit de regiodeal al worden opgestart in Noordoost Brabant. Dit brengt ook nieuwe economische mogelijkheden met zich mee zoals energietransitie en groen ondernemerschap. Door samen te werken kan naar verwachting gebruik worden gemaakt van aangevraagde middelen bij het ministerie van Justitie, ondersteund door het herallocatiefonds van de Rabobank. Peter Noordanus (voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning): “Boeren in Nederland en de overheid moeten samen optrekken voor een vitaal en veilig platteland. Het is goed dat we daar de eerste stappen voor hebben gezet en concreet een gebied in Noordoost Brabant hebben aangewezen waar we van start gaan. Daar kunnen we laten zien welke aanpak werkt in onze strijd tegen drugscriminaliteit.”

Uit de krant

Uit de krant