‘Vrienden van Cuijk i.o.’ mei 2008; inzet: aankomst Dries van Agt in Cuijk 1983.
‘Vrienden van Cuijk i.o.’ mei 2008; inzet: aankomst Dries van Agt in Cuijk 1983.

Van ‘Cuijk Promotion’ naar ‘Vrienden van Cuijk I.O.’

Algemeen 516 keer gelezen

Toen op 30 juni 1987 de Stichting Cuijk Promotion werd opgeheven, vonden veel leden het jammer dat aan hun uitstekende en zeer vriendschappelijke samenwerking een eind zou komen. De meesten van hen besloten toen om door te gaan als ‘Vrienden van Cuijk’. Die club bestaat nog steeds en heet nu nóg ‘Stichting Vrienden van Cuijk i.o’ (in oprichting). 

Door Josje Goos en Lidwien Buné

We spraken met Leo en Hermi Langenhoff, enthousiaste leden, eerst van Cuijk Promotion, later van ‘ Stichting Vrienden van Cuijk i.o.’. Leo: “Voor de manifestatie ‘KIJK…CUIJK’ werd in 1974 de ‘Stichting Cuijk Promotion’ in het leven geroepen, waarvan bij de totstandkoming burgemeester Hennekes de grote drijfveer was. Er bestond toentertijd grote behoefte om Cuijk, regionaal én landelijk, meer bekendheid te geven als een gemeente met een zeer gunstig ondernemingsklimaat: ruimte voor bedrijven en huisvesting van werknemers en goede verbindingen met de rest van het land via de weg, het water en het spoor. De stichting zou ook van belang zijn om in de toekomst soortgelijke evenementen te organiseren. De leden ervan kwamen van de drie participanten: Gemeente Cuijk, Industriële Kring afd. Cuijk en Cuijkse Middenstandsvereniging, die het benodigde geld opbrachten, maar ze kwamen ook uit de sportwereld, de kerkgenootschappen, het onderwijs en de politie. Een brede vertegenwoordiging dus vanuit de Cuijkse gemeenschap.
Het team ging van begin af aan enthousiast aan de slag. Na KIJK…CUIJK werden nog vele evenementen georganiseerd, waaronder in 1982 de ‘Nacht van de Spitsen’ t.b.v. de restauratie van de torens van de Martinuskerk, de heropening van het vernieuwde winkelcentrum met Cuijk Kei Goed en de actie ‘Klok… Gelijk’ voor een nieuw dak en restauratie van het orgel van de protestantse kerk. Tijdens dit evenement werd ook het klokje dat in de oorlog uit de protestantse kerk was verdwenen en werd teruggevonden in het gemeentehuis van Berlicum, in de kerk teruggeplaatst. En wie herinnert zich niet de musical met vijf uitverkochte avonden van de voorstelling ‘Dorp in Onrust’.

Leo: “Ons enthousiaste team heeft in die jaren heel mooie evenementen georganiseerd. Toen was uitgelekt dat oud-premier Dries van Agt Commissaris der Koningin in Brabant zou worden, kregen wij het idee hem te vragen of hij in ons Cuijk zijn eerste stap op Brabantse bodem wilde zetten. En dat deed hij! De rubberboot waarin hij en zijn vrouw Eugenie zaten, werd door ons van Mook naar de loswal in Cuijk getrokken waar de harmonie Gaudete in Domino en de brandweer stonden opgesteld terwijl de klokken van de Martinuskerk uitbundig luidden! Het was een grandioos welkom, die eerste stap op Brabantse grond op weg naar zijn installatie in Den Bosch!”

In de loop der jaren kreeg de stichting tal van positieve complimenten, maar ook het verwijt dat ze teveel leek op een lokaal feestcomité. Op een gegeven moment vroeg een van de participanten zich af of de stichting nog wel voldeed aan de doelstellingen. Bij het organiseren van de feestelijkheden rond de opening van de A73 bleek dat, om op een verantwoorde wijze het programma rond te krijgen, er niet genoeg geld beschikbaar was. Op 30 juni 1987 werd Stichting Cuijk Promotion opgeheven. Leo: ”Uit het voorgaande blijkt wel dat wij door de intensieve samenwerking in de loop der jaren zeer aan elkaar verknocht geraakt waren. We hebben een vreselijk leuke tijd gehad en dat wilden we niet loslaten. We besloten een club op te richten om elkaar twee maal per jaar te ontmoeten. Wij organiseren, al sinds 1988, op Hemelvaartsdag de fietsdag met als afsluiting een barbecue, en in het najaar houden we een soort jaarvergadering waarop door telkens twee echtparen iets wordt georganiseerd, zoals een bezoek aan de bronsgieterij, vogelschieten of een spelletjesavond; in 2019 bezochten we de indrukwekkende tentoonstelling van fijnschilder Evert Thielen in Venlo. Het is altijd interessant en leerzaam en vooral ook heel erg leuk. Eens in de vijf jaar wordt er een groter evenement georganiseerd. Met het 25-jarig bestaan kampeerden we op een landgoed, waar in de grote legertent zeer gezellig samen werd gegeten. Aanvankelijk waren we met zo’n 18 stellen, waaronder echtparen Postma, van de Ven, Buné, Langenhoff, de Kinkelder, Looman, Hijl, Buscop, Kepser, Hartings, Temming en Van de Laarschot. De Stichting Vrienden van Cuijk i.o. bestaat nu al bijna 35 jaar. We hebben in de loop der jaren veel gedaan en daarbij heel veel lol gehad. Enkelen van de club zijn ons helaas ontvallen. De bijeenkomsten houden we gelukkig nog steeds, nu wel aangepast aan de mogelijkheden van de nu wat oudere leden. En de band blijft bestaan omdat we al bijna 50 jaar veel samen hebben beleefd. En tijdens de bijeenkomsten is het vaak van: “Weet je nog van toen wij ...!”

Uit de krant