Het fietspad op de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt is volgens vele gebruikers te smal.
Het fietspad op de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt is volgens vele gebruikers te smal. Foto: SK-Media.nl

Ministerie wil toch kijken of verbreding van fietspad Maasbrug mogelijk is, maar wilt niet meebetalen

Algemeen 674 keer gelezen

OEFFELT / GENNEP | Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven bereid te zijn mee te denken over versnelde aanpassing van het fietspad op de Maasbrug, tussen Oeffelt en Gennep. Kamerlid Van der Molen (CDA) diende een motie omtrent het fietspad in, onder andere naar aanleiding van een artikel in deze krant. Hoewel het ministerie dus wel wil meedenken over verbreding van het fietspad op kortere termijn, is het niet bereid ook de portemonnee te trekken. 

Over het twee meter brede fietspad rijden dagelijks ruim drieduizend fietsers. Volgens de richtlijnen is het fietspad in zijn huidige gedaante te smal voor deze hoeveelheid gebruikers. Omdat er echter sprake is van richtlijnen, en geen vastgestelde normen, kan de verbreding van het fietspad worden uitgesteld tot het moment waarop de gehele brugdek van de Maasbrug onder handen wordt genomen. Wanneer deze opknapbeurt in de agenda staat, is niet duidelijk.

Bereid om mee te denken
De provincies Noord Brabant en Limburg (beide beheerder van de brug) hadden graag gezien dat de verbreding van het fietspad, van twee naar drieënhalve meter, zou worden meegenomen in het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’. Het Ministere van I&W ziet geen redenen om de brugwerkzaamheden in dit project op te nemen. Desondanks is het ministerie “natuurlijk bereid om mee te denken en te kijken wat er mogelijk is om een snellere aanpassing te faciliteren,” aldus minister Harbers. “De kosten van het meenemen van een regionale wens in een project van Rijkswaterstaat zijn echter in principe altijd voor rekening van de regionale indiener(s) en dat geldt ook voor deze verbreding. Daarbij zal ook moeten worden bekeken wat er mogelijk is binnen de beperkt beschikbare capaciteit.”

Bestuurlijke Overleggen
In het kader van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets inventariseert het ministerie van I&W, samen met de betrokken overheden, alle fietsknelpunten binnen het hoofdfietsroutenetwerk. Deze knelpunten worden besproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De verbreding van het fietspad op de Maasbrug kan, indien gewenst, worden meegenomen in deze Bestuurlijke Overleggen van dit najaar. “Mocht de regio de wens hebben om op eigen kosten de brug aan te passen dan hoeft het gesprek hierover uiteraard niet te wachten op de formele MIRT-overleggen.”

Uit de krant