Een impressie van de plannen. Links is er ruimte voor horeca, rechts komen appartementen. Het dak, voorzien van een mooi, groene tuin, gaat ruimte bieden voor zorgwoningen. (Foto: Koers Ontwikkeling BV.)
Een impressie van de plannen. Links is er ruimte voor horeca, rechts komen appartementen. Het dak, voorzien van een mooi, groene tuin, gaat ruimte bieden voor zorgwoningen. (Foto: Koers Ontwikkeling BV.)

Gemeentehuis Sint Anthonis moet ‘waardevolle ontmoetingsplek’ worden

Algemeen 1.506 keer gelezen

SINT ANTHONIS | Het college van B&W is enthousiast over de plannen die Koers Ontwikkeling BV. heeft voor het leegstaande gemeentehuis in Sint Anthonis. Het aanbod dat de Eindhovense projectontwikkelaar heeft gedaan is van de vier ingediende ideeën het meest passend bij de wensen van de inwoners van het Brinkdorp. Koers wil onder andere appartementen, zorgwoningen, een commerciële ruimte én een kunst- en cultuurcentrum realiseren in het oude stadhuispand.

Door de gemeentelijke herindeling is het gemeentehuis in Sint Anthonis leeg komen te staan. Iets wat volgens de bewoners van het dorp, en gemeente Land van Cuijk, natuurlijk “niet wenselijk is en leidt tot achteruitgang/verloedering.” Daarnaast is er een behoefte aan meer ‘reuring’ op de Brink, en daar kan het grote pand aan bijdragen, mits het op een goede manier wordt ingevuld. 

Koers Ontwikkeling BV. ziet het gebouw als een ‘belangrijke dorpskatalysator’: “De locatie is uniek, het gebouw is ontworpen op “verbinding” en de invulling met verschillende gebruikers brengt reuring aan de Brink.” De projectontwikkelaar zet in op een mix van horeca, kunst en cultuur, werkplekken voor zelfstandige ondernemers en woningen in verschillende categorieën voor verschillende doelgroepen.

Kunst, horeca en wonen
Wie via de Brink-zijde in het vernieuwde pand zou binnenstappen, kan rechts direct gebruik maken van het openbare toilet. Daar was ook behoefte aan. Daarnaast komt een grote trap leidend naar het souterrain, waar een kunst- en cultuurcentrum kan verrijzen. Daarboven is er ruimte voor een uitgebreide horecavoorziening, nu nog onder de noemer ‘De Flinke Brink’. Volgens Koers biedt deze vleugel van het gebouw “fantastische mogelijkheden tot synergie tussen horeca ondernemer en Kunst en Cultuurcentrum, bijvoorbeeld voor de regelmatig te organiseren Kunstcafe’s.”

Verder moet het oude gemeentehuis gaan voorzien in een woonbehoefte. Op de begane grond en de eerste verdieping kunnen ongeveer 14 koop- of huurappartementen voor de vrije sector worden gerealiseerd. Maar Koers Ontwikkeling BV. heeft meer woonplannen. Met veel bombarie spreekt de ontwikkelaar zorgcomplex ‘De Tunnis’. Deze woonvorm kan op het dak worden gerealiseerd, en moet een geconcentreerde plek zijn voor intensieve thuiszorg. Dat maakt het exploitatiemodel voor de zorgverlener eenvoudiger, maar biedt de zorgbehoevende de kans om langer zelfstandig, maar samen, te blijven wonen. Het zijn echter ideeën en visies. Koers benadrukt dat dit deelproject ontwikkeld zal worden “in samenspraak met een stevige lokale of regionale zorg-organisatie worden.”

Definitief besluit
Al deze plannen bestaan enkel nog digitaal. De gemeente moet nog een definitief besluit tot voorlopige gunning nemen. “Met de betrokken partij zal vervolgens een Samenwerkingsovereenkomst worden gesloten het plan verder uit te werken.” Het kan dus zijn dat de daadwerkelijke invulling van het oude gemeentehuis toch nét iets anders zijn. Desondanks is Koers Ontwikkeling BV. vastberaden: “De bewoners uit het dorp mogen van de daken schreeuwen dat een nieuwe waardevolle ontmoetingsplek is geboren, één die er toe doet!”

Uit de krant