In de nieuwe kantine zit onder andere een prachtige nieuwe keuken die ruim twee keer zo groot is als de oude.
In de nieuwe kantine zit onder andere een prachtige nieuwe keuken die ruim twee keer zo groot is als de oude. Foto:

Excellent knipt renovatie van kantine op in twee fases: Dit jaar een nieuwe keuken, volgend jaar aanpak bezoekersruimte

Algemeen 636 keer gelezen

OPLOO | Waar in normale zomermaanden vooral serene rust heerst op sportpark ‘Het Domein’ in Oploo, is daar sinds de afsluiting van het afgelopen voetbalseizoen vrijwel dagelijks leven in de brouwerij. Een grote groep van vrijwilligers is druk met de renovatie van de kantine van Excellent. “Veel handen maken licht werk. Het is fantastisch om te zien dat we dit met hulp van vrijwilligers kunnen realiseren”, zegt een enthousiaste Excellent-voorzitter Peter van den Bogaart.

Lang gekoesterd
De wens om de 30 jaar oude kantine grondig te renoveren leeft al jaren. “In 2005 hebben we wel een beperkte aanpassing gedaan, maar nu wordt het grondig aangepakt. Omdat dit niet in vier maanden lukt (start nieuwe competitie), hebben we de renovatie in twee fases opgeknipt: deze zomer wordt de keuken aangepakt, tijdens de zomerstop van 2023 willen we de kantine zelf opnieuw inrichten en een terras maken.”

Excellent, dat kan putten uit veel vakkundige vrijwilligers, ziet de nieuwe keuken en uitbreiding van de kantine steeds meer vorm krijgen. Het vloeroppervlak van de keuken, waar ‘de kont amper kon worden gedraaid’, wordt meer dan verdubbeld. Er komt ook een grote koelruimte en de apparatuur wordt volledig vernieuwd. Als voorschot op de herinrichting van de kantine (2023) komt er nu wel een nieuwe entree en een uitgiftepunt (buitenloket). Bestuurslid René Verbruggen, die vanaf het begin bij de verbouwing is betrokken, stelt wel dat de keuken pas eind september gereed is. “Het wordt even improviseren maar als het seizoen in augustus begint is de kantine gewoon open.”


Excellent kan rekenen op de kunde van veel vrijwilligers. 

Kostenplaatje
Toen een commissie in 2016 de eerste verbouwplannen voor de kantine presenteerde, werd daar een begroting van € 70.000, - bijgevoegd. “Dat hebben we voorgelegd aan de algemene ledervergadering en die ging akkoord”, zegt penningmeester René Verberk. Later werden de plannen bijgesteld, kwam corona om de hoek kijken (uitstel uitvoering) en begonnen de materiaalprijzen op te lopen. “We hebben alles nog eens doorgerekend en de leden hebben toestemming gegeven om het budget te verhogen. We hopen de eerste fase binnen één ton te houden.” Dat de uitvoering in handen ligt van vrijwilligers, drukt de kosten. Een deel van de middelen komt van sponsors, maar de club zelf moet diep in de buidel tasten. “Door 15 jaar zuinig beleid hebben we reserve opgebouwd. Die moeten we nu aanspreken.”

Nieuw verzoek
Binnen de club heerst wel enigszins het wrange gevoel dat het spaarzame beleid reden is dat er geen subsidie is verworven. Zo was het voor Excellent teleurstellend dat de voormalige gemeente Sint Anthonis de verbouwing niet financieel faciliteerde en alvast verwees naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk. En ook bij de nieuwe gemeente werd voorlopig tevergeefs aangeklopt omdat er nog geen geharmoniseerd beleid is. “We willen het er niet bij laten zitten. Voor de herinrichting van de kantine in 2023 gaan we een nieuw verzoek indienen”, stelt Peter van den Bogaart.

Verenigd
Voorzitters van alle voetbalverenigingen in de nieuwe gemeente en de KNVB zijn verenigd in een platform en spreken zo met de gemeente omtrent het beleid. “Inmiddels is er een conceptnota accommodatiebeleid Land van Cuijk waar we ons gezamenlijk over buigen”, stelt de Excellent-voorzitter. “Voorlopig is er dus nog sprake van een ‘beleidsvacuüm’, maar als het beleid afgehamerd wordt zullen wij ons met een onderbouwde subsidieaanvraag melden aan de balie!”

Excellent kan rekenen op de kunde van veel vrijwilligers.

Uit de krant