Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden
Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden Foto: Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas breidt onttrekkingsverbod oppervlaktewater verder uit

Algemeen 579 keer gelezen

REGIO | Vanwege de aanhoudende droogte heeft waterschap Aa en Maas besloten het al bestaande onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater verder uit te breiden. Het water in sloten en beken mocht al niet meer worden gebruikt om sportvelden, tuinen of akkers te besproeien. Vanaf donderdag 4 augustus mag dit water ook niet meer worden gebruikt voor de bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. De maatregel blijft geldig totdat het waterpeil weer op niveau is. Met dit onttrekkingsverbod wil het waterschap voorkomen dat beken en sloten droog komen te staan, wat schade veroorzaakt aan planten en dieren.

“Om droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt,” meldt waterschap Aa en Maas. Wie zich niet houdt aan het verbod riskeert een boete. 

Er gelden enkele uitzonderingen op het verbod. Zo is er nog genoeg water aanwezig in de Sambeekse uitwatering, de Raam, de Hertogswetering en het Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse). Het oppervlaktewater mag nog steeds gebruikt worden voor het blussen van branden of voor het laten drinken van vee. Ook het het onttrekken van water via peilgestuurde drainage blijft toegestaan. 

Beken moeten blijven stromen
“We willen ervoor zorgen dat het water in de sloten en beken niet verder zakt en blijft stromen,” meldt waterschap Aa en Maas. “Doordat het de afgelopen periode heel droog en warm is geweest, staat er steeds minder water in de sloten en beken. Dit heeft gevolgen voor de stroming en temperatuur van het water. En dat heeft grote invloed op de kwaliteit van het water. Er zit minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.”

Maatregelen
Samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders is het waterschap al geruime tijd bezig met het treffen van maatregelen om zo veel mogelijk water vast te houden. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het maximaliseren van de aanvoer van water uit de Maas en de kanalen, de stuwen in een zo hoog mogelijke stand plaatsen, het aanleggen van buffers en waar nodig het dichtzetten van vistrappen.

Uit de krant

Uit de krant