Kaart droogval van ons werkgebied uit ons waterdataportaal
Kaart droogval van ons werkgebied uit ons waterdataportaal Foto: Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas: ‘De Maasafvoer is voorlopig nog voldoende’

Algemeen 353 keer gelezen

REGIO | Nederland kampt met droogte. Dat is inmiddels wel bekend. Sinds woensdag is er landelijk opgeschaald van niveau 1 (dreigend watertekort) naar niveau 2 (feitelijk watertekort). Diverse rivieren in Nederland, waaronder de Rijn, kennen door de droogte een opmerkelijk lage waterstand, met alle gevaren van dien. Waterschap Aa en Maas geeft aan dat de Maas nog wel over voldoende water beschikt en dat er op dat gebied nog geen reden is tot zorgen. Wel treft het waterschap de nodige maatregelen om de schade van de droogte te beperken.

“Er zijn waterschappen in Nederland die voor de aanvoer van water afhankelijk zijn van de Rijn. En die te maken hebben met verzilting: zoutindringing door te weinig rivierafvoer,” informeert waterschap Aa en Maas. “Maar in ons werkgebied hebben we vooral te maken met de Maas. De Maasafvoer is voorlopig nog voldoende om water in te kunnen laten in ons werkgebied. We verwachten dat dit de komende week ook nog voldoende blijft.”

Desondanks blijft het waterschap maatregelen treffen om de droogte tegen te gaan. “We blijven de situatie heel goed in de gaten houden.” Tot de maatregelen behoort het maximaal houden van de aanvoer van water via de Noordervaart en de Peelkanalen. “Ook laten we water in via de Sambeekse Uitwatering en via de reguliere locaties bij Grave en inlaatpunten langs de Zuid-Willemsvaart.”

Blauwalg
“We signaleren op steeds meer plekken blauwalg in ons werkgebied. Dit komt doordat sloten en beken verder opwarmen door het uitblijven van neerslag. En water in droogvallende beken of sloten wordt aangevoerd uit de Brabantse kanalen en de Maas waarin zich blauwalgen bevinden. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Daar kun je ziek van worden. Niet alleen mensen, maar ook dieren. Opletten dus! ” Op www.zwemwater.nl is te zien waar het veilig is om nog lekker te zwemmen.

Uit de krant