Door de droogte ontstaan er scheuren in de dijk.
Door de droogte ontstaan er scheuren in de dijk. Foto: Waterschap Aa en Maas

Waterschap beregent dijken om schade te beperken

Algemeen 3 keer gelezen

REGIO | Niet alleen het watersysteem (de sloten en beken), maar ook de dijken hebben het momenteel moeilijk. Door de aanhoudende droogte gaat de grasmat van de Maasdijk sterk achteruit. Wanneer gras uitdroogt, heeft dat negatieve gevolgen voor het kleidek van de dijk, met scheuren tot gevolg. Waterschap Aa en Maas is daarom gestart met het beregenen van een aantal delen van dijken. Zo sterkt de dijk weer aan.

Als het lange tijd droog en warm is zoals nu, drogen de wortels van het gras sneller uit en neemt de erosiebestendigheid van de dijk af. De wortels houden de dijk als het ware bij elkaar. Het onderliggende kleidek is door het droge gras ook aan het uitdrogen, met alle gevolgen van dien. Waterschap Aa en Maas: “We zien zelfs dat deze op plekken scheurt. Ook op plaatsen waar het gras nog wel groen is.”

Zodoende dat er op diverse plekken wordt beregend. “Dit doen we vanwege veiligheid en om ernstigere schade te voorkomen. Als de klei nat wordt, krimpen de scheuren. We hopen dat het gras en het talud ook hierdoor herstellen.”

Uit de krant

Uit de krant