Afbeelding
RAADSLID AAN HET WOORD

‘Kersvers’

Algemeen 403 keer gelezen

En zo word ik als kersvers raadslid na mijn vakantie geconfronteerd met het verzoek even 400 woorden op papier te zetten voor een column in de Maasdriehoek. Of ik dat in het weekend maar wil aanleveren. 

Kersvers, ja dat ben ik. 30 Juni van dit jaar ben ik beëdigd nadat Peter Stevens de gemeenteraad van het Land van Cuijk had verlaten “wegens functie elders”. Het was voor mij wel even omdenken, ik had al een dikke streep onder mijn politieke carrière gezet en was mij via een aantal bestuursfuncties gaan inzetten voor het erfgoed, waar wij in het Land van Cuijk zo rijk mee bedeeld zijn. Hoewel ik als eerste in de rij op de kieslijst van het CDA stond had ik zo snel geen verzoek om in de raad plaats te nemen meer verwacht. En die korte tijd was tegelijkertijd ook de reden dat ik op het verzoek van de kiesraad ben ingegaan. De tijd tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen is toch bijna een hele bestuurscyclus. 

De eerste cyclus van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. En dát vind ik interessant. Hóe kunnen we de vijf gemeenten, waaruit het nieuwe Land van Cuijk is samengesteld, op een goede manier laten integreren en toch de eigenheid van de 33 kernen overeind houden of zelfs versterken. Ofwel hoe maken we het bestuur dienstbaar aan de inwoners. 

Dat valt samen te vatten onder het begrip “kerndemocratie”. Een begrip dat heel abstract blijft als dat niet met goede instrumenten wordt geconcretiseerd. Daaraan bijdragen zie ik als een van mijn taken in deze bestuursperiode. Hoe komen goede ideeën van onze inwoners op de bestuurlijke agenda? En hoe organiseren we dan toch een democratische legitimiteit? Vragen die uitdrukkelijk moeten worden beantwoord als we de afstand tussen bestuur en inwoner niet groter maar juist kleiner willen laten worden. Het zal om nieuwe inzichten vragen, om vertrouwen in elkaars kunnen zowel van bestuur als inwoners. We zullen het samen moeten doen, bestuur, ambtelijke organisatie en inwoners!

De uitdagingen zijn zeer groot in deze tijd waarin we overgaan van fossiel naar duurzaam en van maakindustrie naar data technologie. Vaste waarden staan ter discussie en moeten opnieuw worden uitgevonden. En dat onder druk van klimaatveranderingen, oorlogswaanzin en vluchtelingenstromen. Mijn hoop is gevestigd op de jeugd, laten we die zo goed mogelijk in staat stellen om kersvers met hoog intelligente technologie, oplossingen aan te dragen voor de problematiek die in deze transitiefase voor grote onzekerheid zorgt.

Ben Peters, CDA

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant