Het algemeen bestuur is akkoord gegaan met de begroting voor 2023.
Het algemeen bestuur is akkoord gegaan met de begroting voor 2023.

Ondanks stijgende kosten nauwelijks toename waterschapsbelasting

Algemeen 379 keer gelezen

REGIO | Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas heeft vrijdag 18 november ingestemd met de begroting voor 2023. Deze begroting geeft inzicht in de belangrijkste activiteiten voor het aankomende jaar en hoe de financiën daarvoor er uit gaan zien. Ook bepaalt die begroting hoeveel waterschapsbelasting iedereen moet betalen. Hoewel de kosten met 7 miljoen stijgen, hoeft het waterschap nauwelijks meer belasting te heffen.

Tot de bezigheden van waterschap Aa en Maas behoren onder andere het beschermen tegen hoogwater, de overlast van piekbuien na een periode van droogte beperken en het schoon maken en houden van water voor zowel natuur als de zuiveringsinstallaties. 

Mede dankzij een partij duurzaamheidsinvesteringen begroot het waterschap de kosten voor 2023 op €142 miljoen. In 2022 was dit €135 miljoen. “Dit geld investeren we in waterveiligheid, een klimaatbestendig en gezond watersysteem en schoon water,” meldt waterschap Aa en Maas.

Beperkte belasting
Omdat er duurzaam geïnvesteerd wordt, wat uiteindelijk dus geld zal opleveren, hoeft de waterschapsbelasting slecht beperkt aangepast te worden. Voor de inwoners van het werkgebied van het waterschap, waaronder ook gemeente Land van Cuijk valt, betekent dit dat bij een gelijkblijvende WOZ-waarde van hun woning de belasting vrijwel gelijk is aan vorig jaar.

Duurzaamheid loont
Dijkgraaf Mario Jacobs: “Investeren in duurzaamheid loont. We hebben de kostenstijging zo laag mogelijk kunnen houden voor onze inwoners en bedrijven. Onder andere dankzij duurzame investeringen in zonneweides, productie en verkoop van biogas en innovatieve zuiveringsmethoden op onze rioolwaterzuiveringen kunnen we de belastingtarieven voor onze inwoners per saldo vrijwel gelijk houden met dit jaar. Daar zijn we erg blij mee want de dagelijkse lasten zijn voor iedereen al erg toegenomen”.

Uit de krant