Op dit stukje braakliggend terrein, tussen het pand van Waterschap Aa en Maas en het voormalige pand van de ODBN (links), moet de opvanglocatie komen.
Op dit stukje braakliggend terrein, tussen het pand van Waterschap Aa en Maas en het voormalige pand van de ODBN (links), moet de opvanglocatie komen. Foto: De Maas Driehoek

Gemeente wil opvanglocatie voor verslaafden realiseren aan de Gildekamp in Cuijk

Algemeen 2.707 keer gelezen

CUIJK | In samenwerking met Mooiland wil gemeente Land van Cuijk een opvanglocatie met 24 uurs toezicht realiseren aan de Gildekamp in Cuijk. Na uitvoerig onderzoek blijkt het braakliggende terrein naast het pand van Waterschap Aa en Maas de meest geschikte locatie om 24 mensen die kampen met een drank- of drugsverslaving op te vangen. Deze plannen zijn een reactie op de vraag van de regio om meer opvangplaatsen te realiseren, om zo de toename van het aantal verslaafden goed op te kunnen vangen. Als alles verloopt volgens plan zal de locatie in 2025 open gaan.

“Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om de opvang van inwoners met een verslaving zelf te organiseren,” meldt de gemeente. De opvangplekken in de regio waarmee Land van Cuijk op dit vlak samenwerkt, de gemeenten Boekel, Maashorst, Bernheze en Oss, zitten inmiddels vol. Volgens wethouder Willy Hendriks – Van Haren worden er al mensen met een verslaving uit de regio opgevangen in buurregio’s als Nijmegen en Venlo. De helft van de in Cuijk te realiseren plaatsen is bedoeld voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. De andere twaalf plekken worden toegewezen aan mensen die werken aan herstel en willen terugkeren in de samenleving. Volgens een woordvoerder van gemeente Oss, die namens de samenwerking Brabant Noordoost oost de aanbesteding voor de zorgaanbieder uitvoert, komen er ook niet meer dan 24 kamers en wat kantoorruimtes. Deze hoeveelheid is voor zorgaanbieders veelal het minimum om een locatie rendabel te maken.

Onafhankelijk onderzoek
De gemeente is op de Gildekamp terecht gekomen na lang en uitvoerig onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau C3Living, specialist in dit soort kwesties. Er zijn immers talloze voorwaarden waar zo’n locatie moet voldoen. Hendriks – Van Haren: “Zo moet die opvanglocatie dicht bij een centrum en een station liggen. Uiteraard willen de mensen die daar verblijven kunnen reizen. Ze willen vertier. Dat is ook bevorderlijk voor hun welzijn en herstel.” Daarmee haalt de wethouder een mogelijk vooroordeel onderuit dat dergelijke opvanglocaties een dichte deur hebben waardoor cliënten zich niet vrijelijk kunnen en mogen bewegen. Bij de locatiebepaling voor deze beveiligde opvang is dan ook volledig rekening gehouden met álle risico’s die dit plan met zich meebrengt, zoals overlast en een eventuele hogere aanwezigheid van dealers. “We hebben écht naar alle voorwaarden gekeken. Deze locatie voldeed vrijwel honderd procent aan de eisen” stelt Hendriks – Van Haren.

Omwonenden persoonlijk geinformeerd
Het plan ligt nu op tafel maar moet nog door het ambtelijk apparaat worden goedgekeurd. Inmiddels zijn direct omwonenden ook door de gemeente op persoonlijke wijze geïnformeerd. “We vonden niet dat we dat konden doen door enkel een brief in de bus te doen,” meldt de wethouder. Donderdagavond werd er tevens een informatieavond georganiseerd voor de buurt om het één en ander te verduidelijken en vragen te beantwoorden. Deze kon rekenen op een grote opkomst. Volgens een woordvoerster van de gemeente zijn er “heel veel vragen gesteld” tijdens deze bijeenkomst en was er sprake van veel verschillende emoties. “Begrijpelijk,” vindt de woordvoerster. De gemeente heeft voorgenomen om binnenkort nog een informatiebijeenkomst op touw te zetten om bewoners die niet aanwezig konden zijn, nog met vragen zitten of hun vragen niet volledig beantwoord kregen, alsnog van de juiste en volledige informatie te voorzien. De gemeente verzekert ook dat de omwonenden in het vervolgtraject worden betrokken bij de inrichting van het project.

Eerste stap
Als alles is goedgekeurd en de locatie is vastgelegd – het bestemmingsplan stond al op ‘maatschappelijk’ en hoeft dus niet veranderd te worden – dan is het aan woningcorporatie Mooiland om er een passend gebouw te realiseren. Daarna kan er worden gezocht naar een geschikte en bereidwillige zorginstantie om de regie te nemen over de opvanglocatie en deze verder naar eigen inzicht in te vullen. Hendriks – Van Haren: “Eigenlijk is de gemeente enkel verantwoordelijk voor de locatie. De centrumgemeente, in dit geval Oss, is degene die de invulling en aanbesteding op zich neemt.” Ze benadrukt dan ook dat met het huidige plan enkel de eerste stap is gezet. “De verdere uitwerking wordt nog ontwikkeld.”

Verdihuis Vorstendom
De komst van de opvanglocatie aan de Gildekamp 6 heeft geen invloed op de ombouw van het appartementencomplex aan de Vorstendom in Cuijk. Het Verdihuis wil zich nog altijd op deze locatie vestigen en mensen met een verslavingsverleden helpen om weer te re-integreren in de samenleving. 


Het appartementencomplex aan de Vorstendom zal worden omgedoopt tot Verdihuis.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant