Afbeelding

Boxmeers bedrijfspand op slot wegens aangetroffen wietplantage

Algemeen 1.619 keer gelezen

BOXMEER | Burgemeester Marieke Moorman heeft besloten een bedrijfspand aan het Leucker in Boxmeer tijdelijk te sluiten vanwege een aangetroffen hennepkwekerij. De kwekerij is op deze locatie aangetroffen door de politie en het Interventieteam Maas & Leijgraaf. De sluiting van het pand vloeit voort uit de zogenaamde Opiumwet, die een burgemeester de bevoegdheid geeft om woningen of bedrijfspanden waarin drugs aanwezig zijn - of waar voorbereidingshandelingen daartoe worden getroffen - tijdelijk te sluiten. 

Gemeente Land van Cuijk: “De onderwereld krijgt steeds meer voet aan de grond in de bovenwereld. Criminelen zijn vaak op zoek naar leegstaande schuren of loodsen om daar hun hennepkwekerij of -stekkerij te vestigen. Het grote aantal leegstaande loodsen brengt daarmee veel onveiligheid en gevaren met zich mee. De sluiting van een drugspand - zoals het pand in Boxmeer- is geen keuze, maar echt noodzaak. We willen onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk beschermen tegen de gevaren die met drugs te maken hebben. Bij deze gevaren kun je denken aan bijvoorbeeld brandgevaar en andere risico’s die met de productie van drugs te maken hebben, maar ook de kans op overvallen. “

Herkennen 
Als het om drugspanden aankomt is alertheid van groot belang. Mensen worden natuurlijk aangespoord om de politie in te lichten als ze zeker weten dat er zich ergens een drugslab of kwekerij bevindt. Maar ook bij vermoedens kunnen mensen anoniem de politie inlichten via 0800 7000 of de gemeente informeren via 0485 854000. Ook ZLTO heeft een vertrouwenspersoon voor mensen die in het buitengebied wonen (06 29 52 02 66).

Maar hoe kun je een drugspand of kwekerij herkennen? Gemeente Land van Cuijk: “Aan de buitenkant is niet altijd zichtbaar wat er in een pand gebeurt. Toch zijn er signalen die hennepteelt of de productie van synthetische drugs zouden kunnen doen vermoeden. Denk hierbij aan afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn; (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is; roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak; het pand maakt een verlaten indruk; de in- en uitloop van mensen waarvan het vermoeden bestaat dat ze geen relatie hebben met het betreffende pand; geur en/of, stankoverlast (‘anijslucht’); condens op de ramen; kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd blijft branden; de installatie van camera’s of andere beveiligingsmaatregelen; of een zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren).”

Interventieteam Maas & Leijgraaf 
Onder regie van het Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML) worden er regelmatig controles uitgevoerd bij panden en locaties waarvan het vermoeden bestaat van criminaliteit en ondermijning (verborgen strafbare activiteiten) en hierdoor het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Ook worden er preventief locaties bezocht. In het IML werken Politie, de gemeenten Land van Cuijk en Maashorst en de Omgevingsdienst Brabant-Noord sinds september 2022 samen om criminaliteit en ondermijning (verborgen strafbare activiteiten) te bestrijden. Per casus wordt bekeken welke partners dienen aan te sluiten.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant