V.l.n.r. wethouder Bouke de Bruin - van Vught, Bart van den Hork, Pieter Vloet.
V.l.n.r. wethouder Bouke de Bruin - van Vught, Bart van den Hork, Pieter Vloet.

Anterieure overeenkomst ondertekend; Sloop en nieuwbouw ‘SteRaKo’ te Boxmeer

Algemeen 5.664 keer gelezen

BOXMEER | De eigenaar van enkele percelen/gebouwen in de STEenstraat, de RApenstraat en de KOorstraat, de heer P. Vloet, bereidt een bouwinitiatief voor. Concreet gaat het om de locatie Steenstraat 80 – 82 en enkele naastgelegen percelen aan de Rapen- en Koorstraat. De eigenaar heeft de bestaande bebouwing inmiddels laten slopen. Hij wil er twaalf appartementen en twee commerciële (winkel)ruimten realiseren, inclusief parkeerruimte op eigen terrein. De gemeente Land van Cuijk is blij met deze ontwikkeling en heeft besloten om met de eigenaar, via de besloten vennootschap Sorelle Ottica B.V., een anterieure overeenkomst te sluiten. Inmiddels is door architect Bart van den Hork van De Witte Oss een reeds door de commissie ruimtelijke kwaliteit goedgekeurd ontwerp gemaakt. 

Het plan voorziet in koop- en huurappartementen in verschillende prijscategorieën. 

De gemeente Land van Cuijk is blij met het initiatief. Wethouder De Bruin – van Vugt: “De huidige ruimtelijke kwaliteit van de plek aan alle drie de straatzijden laat te wensen over. Met de nieuwbouw wordt één stedenbouwkundig en architectonisch geheel gevormd met de bestaande bebouwing aan de Steenstraat en met een betere uitstraling naar het achterliggende gebied. Daarmee komt een kwaliteit terug die de locatie verdient”. 

De direct omwonenden zijn door de initiatiefnemer al op de hoogte gebracht van de eerste schetsen van de plannen. Die plannen worden momenteel verder verfijnd en het bestemmingsplan ligt ter inzage. Bij de sloop en de nieuwbouw zal de doorgang tussen de Koorstraat en de Steenstraat, door de Rapenstraat, voor voetgangers toegankelijk blijven.

Zie voor meer informatie over het plan: www.landvancuijkwoont.nl

Anterieure overeenkomst
In de anterieure overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan en over een planschaderegeling. Ook afspraken over de kosten die gemaakt moeten worden om het bouwproject in te passen in de bestaande situatie zijn in de overeenkomst verankerd. Een andere belangrijke afspraak is het vastleggen van het parkeren op eigen terrein. Binnen het plan dienen ten minste 26 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd.

Artist impression van het bouwplan.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant