In Grave is er al een monument voor de slachtoffers van Nederlands Indië. Moet er een monument komen voor heel Land van Cuijk? (Foto: Fred Hulsman)
In Grave is er al een monument voor de slachtoffers van Nederlands Indië. Moet er een monument komen voor heel Land van Cuijk? (Foto: Fred Hulsman)

Gemeentebreed Indië-herdenkingsmonument

Algemeen 989 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | Een groepje inwoners uit het Land van Cuijk pleit voor een Land van Cuijk-breed monument voor de slachtoffers van Nederlands Indië. Om dit van de grond te krijgen moet er draagvlak zijn én moeten er mensen zijn die de spreekwoordelijke kar willen trekken. Cuijkenaren Vincent Mastail en advocaat Ton van Elk de Freese zoeken dit nu uit, samen met onder andere Fred Hulsman uit Grave.

Freds vader zat in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en moest ‘heel erg bloeden’. Volgens Fred had hij zeker wel “wat ze nu PTSS zouden noemen. Maar dan in het kwadraat.” Fred vertelt hoe onbegrepen zijn vader was en hoe dit “wissel heeft getrokken op mijn hele opvoeding”. Om die reden stond Fred zeven jaar aan de wieg van de Stichting Indië-Herdenking Grave. Deze stichting maakt het mogelijk dat slachtoffers van koloniaal Indonesië in de oude gemeente Grave worden herdacht, op de historisch belangrijke datum van 15 augustus.

Vincent merkt op hoe het verhaal van Fred uniek maar herkenbaar is. Hij heeft al veel van dit soort verhalen mogen horen van andere mensen met een Indonesische achtergrond. “We zijn allemaal vreemden van elkaar, met verschillende verhalen. Maar er zijn zo veel tragische overeenkomsten. Die zorgen ook weer voor verbinding. We mogen al die verhalen niet vergeten.” Fred stemt in: “Daarom moet er een monument voor heel Land van Cuijk komen.” Mocht de gemeente instemmen met het plan, dan wil ze enkel faciliteren. Alvorens de gemeente eventueel akkoord gaat eist ze draagvlak, én dat er mensen zijn die het monument onderhouden en de herdenking organiseren. “Daarom willen wij iedereen vragen om ons te steunen.”

Een samenwerking met het eerder genoemde Stichting Indië-Herdenking Grave zou ook enorm van betekenis zijn. Niet alleen vanwege het draagvlak maar ook zodat “het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden”. Voor de Graafse stichting zou dit ook een voordeel bieden: subsidie. Dit keert de gemeente enkel uit aan stichtingen die voor heel de gemeente iets betekenen.

Het is hopen op een goede samenwerking én voldoende draagvlak, zodat alle nabestaanden in het Land van Cuijk de slachtoffers van Nederlands Indië kunnen herdenken, herinneren en om “verhalen uit te wisselen”. “We doen dit niet voor ons maar voor de jongere generatie. De gevolgen van de oorlog lopen tot in de generaties door.” Daarom vragen Ton, Vincent en Fred alle mensen die ook vinden dat er een herdenkingsplek voor Nederlands Indië in het Land van Cuijk moet komen, dit kenbaar te maken. “Wij hopen dat het lukt!”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant