Beoogde locatie van de nieuwbouw van het Merletcollege nabij het sportpark in Cuijk.
Beoogde locatie van de nieuwbouw van het Merletcollege nabij het sportpark in Cuijk.

'Hèhè... Eindelijk eens een meelevend bericht' (ingezonden brief)

Column 196 keer gelezen

Hèhè… Eindelijk eens een meelevend bericht vanuit een hoek die echt wel ter zake doet. Hier heb ik het over een bericht in De Gelderlander van 16 februari, waarin een oud-wethouder van de gemeente Cuijk en tevens CDA-voorzitter een zienswijze geplaatst heeft, die recht doet aan onze terechte wrevel over de behandeling door enkele hardhoofden van de gemeente Cuijk en van het Merletcollege wat betreft de onbegrijpelijke keuze van de plek langs de voetbalvelden van SIOL.

Het was al moeilijk te begrijpen dat een meerderheid van de Gemeenteraad dit plan heeft goedgekeurd zonder een duidelijk verantwoord inzicht te hebben gekregen in de totaalkosten die de nieuwbouw van de Merletschool aan de Katwijkseweg zal gaan bedragen. En al zeker is het een zeer vreemde geschiedenis, dat het college al lang voor het betreffende raadsbesluit wist, dat Nuticia tegenover het huidige Merletcomplex zou gaan verkassen naar Haps. M.i. zou deze kennis van zaken beslist hebben geleid tot een meer overwogen en verantwoord besluit. Zelfs renovatie ter plekke en bijbouw van een hoognodig nieuw deel t.b.v. de huidige eisen w.b. moderne leerstof meegerekend waren de totaalkosten van een veel lagere hoogte geweest.

Waar de heer Metzemakers eerst ten stelligste beweerde dat een nieuwe school hoognodig was voor zeker 1200 leerlingen en dat revisie en bijbouw te veel ten koste zou gaan van de leerconcentratie van de leerlingen vernam ik onlangs geluiden uit zijn mond, dat men aan de Groenendijkse Kampen ook gefaseerd zou kunnen gaan bouwen als het leerlingenaantal niet aan de duizend zou komen. Ondanks vele pogingen is het tot heden niet gelukt om de juiste prognoses te krijgen over het juiste aantal leerlingen in de nabije toekomst.
Nog nergens is verder ook al meegenomen dat er voor zo'n drie miljoen euro nog bouwgrond ligt aan de Katwijkseweg, die al jaren niet verkocht is. Mede door de dreigende komst van de school.
Ik ben ook zeer benieuwd naar de huidige reactie van de verantwoordelijke wethouder Stoffels die mij in het verleden verzekerde, dat er zeker wel twee woningen per jaar zouden worden bijgebouwd. Dus nadat ik als eerste daar van de gemeente een kavel kocht met de stellige verzekering, dat er tot 2026 geen bouwactiviteiten zouden komen aan de overzijde van de weg, is die belofte al na vijf jaren gebroken. Een kleine telsom is: 9x2=18 woningen aan een nette rustige straat met uitzicht op groen!

Geachte oud-wethouder, die in 1997 in functie was toen ik mijn huidige woonplek kocht, dank dat u als eerste van de gemeentelijke verantwoordelijken een eerlijk bericht voor Jan Publiek durfde te plaatsen.

C. Kerkhoff
Cuijk

Uit de krant

Uit de krant