Hospice de Cocon is gelegen in Sint Anthonis.
Hospice de Cocon is gelegen in Sint Anthonis. Foto: VPTZ

Mogelijkheden en noodzaak van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Gezondheid 1.282 keer gelezen

SINT ANTHONIS | De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is in het Land van Cuijk gevestigd in Sint Anthonis met het hospice De Cocon én met de inzet van vrijwilligers bij mensen thuis die in de laatste levensfase verkeren.

Deze Thuis-vrijwilligers kunnen in de gehele regio dag en nacht worden ingezet als er thuis ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld op momenten dat de betreffende persoon niet alleen kan of wil zijn of als dat niet wenselijk is. Verzorgings- en verpleeghuizen worden hierbij ook gezien als een thuis-situatie. Dit betekent dat onze Thuis-vrijwilligers overal kunnen worden ingezet.

Wat kan de VPTZ voor u thuis betekenen? De Thuis-vrijwilligers hebben naast het 'er zijn' voor iemand in de laatste fase van haar of zijn leven ook een ontlastende rol ten behoeve van een mogelijke partner, kinderen en andere betrokken familieleden en naasten. De liefdevolle VPTZ-vrijwilligers worden goed opgeleid en zijn vanuit hun hart gemotiveerd om aanwezig te zijn bij het afscheid van het leven. Zij bieden een luisterend oor, kunnen troosten en indien nodig bieden ze hulp aan zorgverleners.

De noodzaak van de VPTZ
Het thuis blijven wonen tot en met het einde is niet alleen de wens van velen, maar is tevens een politiek speerpunt waarbij de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wordt gestimuleerd.
Om zoveel mogelijk mensen thuis aandacht te kunnen geven en anderszins te kunnen ondersteunen zijn er veel vrijwilligers nodig. Bij ons zijn er daarom altijd plaatsen vrij voor nieuwe Thuis-vrijwilligers die bijdragen aan het behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de terminale fase.

Inloopmiddag
De stichting VPTZ Land van Cuijk organiseert 21 januari een inloopmiddag in Boxmeer waar o.a. Thuis-vrijwilligers en andere betrokkenen een inkijk geven in hun belevingen en ervaringen. Er zal een presentatie plaatsvinden en tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen én uzelf aan te melden als vrijwilliger! Binnenkort volgt de advertentie met adres en tijdstip voor deze inloopmiddag.
Dringend behoefte aan hulp of extra informatie? Tel. 0485-381927 of www.vptzlandvancuijk.nl

Uit de krant