Cuijkse BeestenBenders pakken flink aan rondom sportpark. (archieffoto: De Maas Driehoek)
Cuijkse BeestenBenders pakken flink aan rondom sportpark. (archieffoto: De Maas Driehoek)
ingezonden

'Dat kunnen we in de gemeente Cuijk toch zeker zelf wel?'

Ingezonden 453 keer gelezen

Afgelopen week zijn we als politieke partijen middels een zogenaamd rondetafelgesprek in gesprek gegaan met de directeur van de Beestenbende. Deze zakenman organiseert sinds 12 jaar in 12 (van de 390) gemeenten de zogenaamde Beestenbende: een club voor kinderen tussen 6 en 11 jaar die 'dieren beschermen tegen zwerfafval door hun buurt schoon te houden.'

De club krijgt elk jaar via de afvalstoffenheffing €20.000. Er schijnen meer dan 200 leden te zijn in Cuijk. De kinderen worden beloond met o.a. uitjes naar het dolfinarium en de bioscoop. Zijn we niet zelf in staat om het educatieve gedeelte op te pakken door scholen en (jeugd)organisaties in Cuijk en haar kerkdorpen uit te dagen? En wat is er mis met de landelijke opschoondagen? Er zijn nu ook al scholen, wijken en verenigingen die daaraan meedoen. Het dorp Linden scoorde vorige week nog 70 volle plastic zakken! Dit zou wellicht in onze gemeente nog meer gestimuleerd moeten worden. Nu vloeit het geld naar een organisatie van buitenaf die zich goed weet te verkopen.
Zijn deze bezoekjes aan evenementen (dolfinarium, bioscoop) pedagogisch verantwoorde 'bedankjes'? De busreisjes zijn in mijn ogen buitenproportioneel (bijna 100 euro per kind). Moeten kinderen heel veel krijgen als tegenprestatie of moeten we ze juist leren dat het gewoon belangrijk is om zuinig te zijn op onze omgeving?
Een voorbeeldje: in Mill wordt voor het voortgezet onderwijs het programma Trash gevolgd. Kinderen gaan het dorp in, verzamelen afval en gaan dat vervolgens in de les sorteren en wegen. Na een stukje bewustwording (educatie) wordt het afval verwerkt in een nieuw voorwerp. De gemeente beloont uiteindelijk de groep met de beste prestatie. Zo kun je op Google legio voorbeelden vinden hoe je kinderen kunt motiveren. Projectjes te over. Toch zegt de directeur van de Beestenbende dat zijn project het beste is en dat gemeente Cuijk dat vooral bij hem moet blijven afnemen.
Een rondgang bij de deelnemende gemeenten maakt duidelijk dat er toch de nodige kritiek is. Een gemeente laat letterlijk weten: ' Wij missen het inzicht wanneer, hoe vaak, hoe lang en wáár kinderen lopen.' Met andere woorden: er is weinig of geen controle. Als je één keer in de twee jaar een rondje loopt, ben je al lid en mag je mee met de busreisjes. Tot nu toe is er geen gemeente in Nederland er ingetrapt om met deze externe organisatie in zee te gaan.
Ik ben het met iedereen eens die zich ergert aan zwerfafval. Ook voor mij blijft de rotzooi langs de weg een doorn in het oog. Maar wij hebben toch geen bureautje van buitenaf nodig om dat aan te pakken? Als de gemeente scholen, buurten en verenigingen uitdaagt en een contractje opmaakt, is het toch klaar! Met een budget van €20.000 valt er nogal wat te verdelen. Laat ieder zelf bepalen wat er met de euro's gedaan wordt. Ik kan me voorstellen dat een klas na een uurtje ruimen als beloning een ijsje gaat eten bij de plaatselijke ijssalon. Dan heeft de middenstand er ook nog wat aan.
Als niemand mij kan overtuigen van het tegendeel, ga ik de Cuijkse gemeenteraad vragen om via een motie het zwerfafvalprobleem bij onszelf neer te leggen en niet bij een zakkenvullende externe organisatie die weigert een financiële verantwoording op de site te zetten.

Liesbeth van Heeswijk
Fractievoorzitter Liberaal Land van Cuijk

Uit de krant

Uit de krant