Afbeelding
Foto: MARS Interieurarchitecten
INGEZONDEN

‘Waarom moet de Cuijkse bibliotheek zo nodig verplaatst worden?’

Ingezonden 4 keer gelezen

In vervolg op de ingezonden brief van Hugo Peek met als kop ‘Schouwburg sleurt bieb in bodemloze put’ (Maas Driehoek editie 32, publicatiedatum: 9 augustus) zou ik aan dit onderwerp graag het volgende toevoegen:

Ik had wel eens over deze plannen -in de nadagen van de gemeente Cuijk- iets gelezen, maar toen gedacht, dadelijk hebben we een grote gemeente Land van Cuijk en dan sneuvelt een dergelijk plan in de regio een zachte dood. Waarom zijn nu net 5 gemeenten samengevoegd tot één krachtige gemeente. Dat had vooral een financiële reden, nl om efficiënt, met de schaarse financiële middelen, een gemeente goed te kunnen besturen. 

De verplaatsing van een lokale Cuijkse bibliotheek is maar “een Cuijks dingetje” en dat is geen onderwerp dat de inwoners - ik noem maar een paar van de vele samengevoegde kernen als Stevensbeek, Velp of Holthees- iets zal interesseren. De ingezonden brief van Peek lezende bracht me terug in de werkelijkheid van dit moment. Deze plannen leven blijkbaar nog steeds, zelfs met steun van het dagelijks bestuur van de (grote) gemeente Land van Cuijk. Ik lees dat er op 16 juni een Raadsavond is gehouden waar politieke partijen werden geïnformeerd over dit onderwerp. Over het onderwerp verplaatsing van de Cuijkse bibliotheek van de Kaneelstraat naar de Schouwburg werd het woord gevoerd door Joost Hendriks (wethouder Cultuur), Bart Vaessen in zijn hoedanigheid van Directeur (?)-bestuurder van de schouwburg, Cyril Crutz, directeur –bestuurder Biblioplus) en de architect (welke)? Men mocht deze avond geen “politieke”vragen stellen. “Men” , lees ik, wil de bibliotheek verplaatsen van de Kaneelstraat naar de Schouwburg. Mijn vraag is dan , wie is “men” ? Is dit de wens van de van“de inwoners“ van de huidige gemeente Land van Cuijk? of van een paar bestuurders? De (nieuwe) gemeenteraad is blijkbaar geïnformeerd, maar moet hierover nog een besluit nemen. Daarom deze ingezonden brief.

Ik denk dat de nieuwe gemeenteraad van het Land van Cuijk –gezien de financiële consequenties (2 x 5 ton/1 miljard kosten schouwburg en kosten van een nodeloze vervanging van de glazen pui van de pas enkele jaren terug geheel vernieuwde schouwburg- toch wel een paar indringende vragen zal wil stellen. Als er iets “politiek” besproken moet worden, is het de noodzaak van deze verhuizing. Het gaat hier om grote bedragen en…gemeenschapsgeld!

Ik ga nu terug naar mijn eigen onbegrip over de noodzaak van het “waarom” van deze verhuis- en verbouwingsplannen. Ik was destijds, als staf ambtenaar in Cuijk, zeer nauw betrokken met de nieuwbouw van de bibliotheek in de Kaneelstraat. De bibliotheek was toen gevestigd in de schouwburg. Deze situatie beviel de bestuurders van de bibliotheek niet : ruimtegebrek en meer “zichtbaarheid”, in een zelfstandig gebouw in het centrum, was toen de wens. Deze wens leefde breed in de toenmalige gemeente Cuijk. De koppen werden bij elkaar gestoken en met de eisen van de bibliotheek togen burgemeester van de Rakt en ondergetekende naar Best waar toen net een nieuwe bibliotheek was gebouwd. Daarna maakten we intentie afspraken met een aannemer ter plaatse. Vervolgens kwam een aanpassingsprocedure van het bestemmingsplan om deze bibliotheek, met bovenwoningen in de Kaneelstraat te bouwen. De bibliotheek werd gerealiseerd en iedereen was enthousiast. De taken en functie van de bibliotheek veranderden in de loop der tijd; de bibliotheek werd later wat verbouwd en aan de nieuwe taken aangepast. Nu is de bibliotheek ook nog de plaats (TV spots) waar naar ouderen met computerproblemen naar wordt verwezen.

Ik weet niet of degenen, hiervoor genoemd, die in de Raadsbijeenkomst leiding gaven, op de hoogte zijn van deze voorgeschiedenis. Waarom tegen hoge kosten met de bibliotheek weer terug naar de schouwburg? De bibliotheek zit in het centrum, vlak bij de Markt waar geparkeerd kan worden; met een eigen ingang, laagdrempelig en goed toegankelijk. Waarom dan terug naar af en met deze kosten? 

Nog wat vragen/opmerkingen:
1. Is de architect van de functionele mooie Cuijkse schouwburg, Wim Kol ook als architect bij deze verbouwingsplannen betrokken? In de praktijk de normale gang van zaken, zeker omdat de schouwburg nog zo kort geleden de huidige vorm kreeg. Ik ben bang dat een andere architect is aangetrokken….
2. De bibliotheek wordt blijkbaar over de verdiepingen verspreid? Komt er een lift? Is de blijkbaar noodzakelijke verbouwing : vervanging van de huidige glazen pui geen aantasting/verkrachting van de monumentale hal van de schouwburg? Dus m.i. een verspilling van overheidsgelden?
3. Ontstaat er geen onoverzichtelijke situatie bij voorstellingen in de   schouwburg voor het publiek van zowel de schouwburg als de bibliotheek?

Kortom de gemeente Land van Cuijk beschikt gelukkig over een prima schouwburg voor de hele regio en zelfs daarbuiten. Dat deze jaarlijks 1 miljoen Euro kost is zeker voor de gemeente Land van Cuijk geen enkel probleem en is volledig verantwoord. In het verleden betaalde alleen de gemeente Cuijk alle kosten. Nu kunnen de kosten van deze regionale schouwburg door alle inwoners van de gemeente Land van Cuijk worden gedragen. 

De kwestie “overplaatsing van de plaatselijke bibliotheek van de Kaneelstraat naar de schouwburg” is een typisch “ Cuijks dingetje” waar de inwoners van de meeste kernen van de grote gemeente Land van Cuijk , niet op zitten te wachten en daar zeker geen 5 ton (of meer) voor over hebben. Dit geld kan veel beter voor noodzakelijke projecten in de overige kernen in de gemeente Land van Cuijk worden besteed. Deze kwestie vraagt om een diepgaand politiek debat en waar dit dient plaats te vinden dat is in de nieuwe gemeenteraad. Ik denk dat met de huidig bekende cijfers, geen enkele inwoner van Land van Cuijk voor deze nutteloze overplaatsing is van een bibliotheek in Cuijk. Wellicht is het zelfs wenselijk dat de totale bevolking van de nieuwe gemeente zicht hierover (in een referendum?) kan uitspreken. 

L.V.Langenhoff oud-beleidsmedewerker gemeente Cuijk

Uit de krant

Uit de krant