'Het belang van luchtventilatie voor de gezondheid en prestaties van leerlingen en personeel is evident.'
'Het belang van luchtventilatie voor de gezondheid en prestaties van leerlingen en personeel is evident.' Foto: Hans van der Poel

Land van Cuijk doet mee aan onderzoek naar luchtventilatie op scholen

Onderwijs 501 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | De gemeente Land van Cuijk gaat meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de KU Leuven naar de werking van luchtreinigers in schoollokalen. Drie scholen in de nieuwe fusiegemeente zullen voor deze proef worden voorzien van luchtreinigers. “Het belang van ventilatie voor de gezondheid en prestaties van leerlingen en personeel is evident”, stelt wethouder Joost Hendriks (CDA).

Uit inventarisatie van de gemeente is gebleken dat diverse scholen (en gebouwen) in de gemeente nog niet voldoen aan de geldende standaarden op het gebied van ventilatie. Het belang daarvan voor een gezond werkklimaat en het voorkomen van verspreiding van corona is echter groot. Hendriks legt uit: “Schoolbesturen zijn actief op zoek naar verbetering van de ventilatie in hun lokalen. De recent gebouwde scholen voldoen aan het niveau van Frisse Scholen B (= norm bouwbesluit nieuwbouw scholen), maar er zijn veel scholen die nog niet voldoen aan deze standaard.”

‘Verbetering binnenklimaat kan snel en relatief goedkoop’

Wetenschappelijk onderzoek
Daarom doet de gemeente Land van Cuijk mee aan een wetenschappelijk onderzoek, waarvoor vijftien luchtreinigers zijn aangekocht. Hiermee kunnen drie scholen worden voorzien van de luchtreinigers. “Ingrepen in reguliere ventilatievoorzieningen zijn kostbaar. Vaak wordt een bredere afweging gemaakt in combinatie met andere verduurzamingsmaatregelen, bouwkundige en installatietechnische verbeteringen. Inzet van luchtreinigers als bedoeld in het onderzoek van de TU/e en KU Leuven zorgt, zo blijkt uit eerdere proefopstellingen, voor een verbetering van het binnenklimaat op snelle en relatief goedkope wijze”, vervolgt Hendriks. 

Keuze voor scholen
Het Land van Cuijkse college van B en W heeft inmiddels 45.000 euro uitgetrokken voor de aanschaf van de vijftrien luchtreinigers. De gemeente moet nu een keuze maken uit drie scholen die willen deelnemen. “Alle schoolbesturen zijn reeds benaderd en hebben reeds enthousiast gereageerd voor welke scholen interesse bestaat voor deelname. In samenspraak met de schoolbesturen zal de selectie van scholen plaatsvinden. De gemeente zorgt voor aanschaf van de luchtreinigers en blijft eigenaar van de apparaten. De scholen zelf zorgen voor het dagelijks aan en uit zetten van de apparaten en benodigde registratie. De onderzoeksinstituten TU/e en KU Leuven verzorgen de onderzoeksleiding”, verduidelijkt Hendriks de te bewandelen koers.

Uit de krant