De Kraaijenbergse Plassen bij Linden.
De Kraaijenbergse Plassen bij Linden. Foto: De Maas Driehoek

‘Aanpak van overlast op de Kraaijenbergse Plassen schiet tekort’

Politiek 1.650 keer gelezen

LINDEN | De Dorpsraad Linden is er niet over te spreken dat de gemeente Land van Cuijk ‘anders dan toegezegd’ niets heeft gedaan met de vele bezwaren die de dorpsraad heeft over de plannen voor de Kraaijenbergse Plassen. Het dorp vreest voor overlast en wil dat belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen. “De balans tussen commerciële en andere (milieu- en leefomgevings-)belangen is zoek”, aldus Johan van den Boom van de dorpsraad.

Door Martijn Schwillens

In een boze brief aan het college van B en W en de gemeenteraad laat de dorpsraad weten het idee te hebben dat de gemeente overlast rondom de, bij toeristen populaire, Kraaijenbergse Plassen bij Linden bagatelliseert. “Nergens in het rapport (over toekomstig watergebruik, red.) wordt gewag gemaakt van veelvuldige en extreme geluidsoverlast vanaf boten op het water (muziek en feestjes) waar niet tegen opgetreden wordt”, schrijft Van den Boom namens de dorpsraad. Daarnaast laat hij weten dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met de plassen als gebied ‘waar volgens kenners de vogeldiversiteit uniek is’. 

Ingrijpende verstoring
Het voornemen van de gemeente om het beheer van aanlegplaatsen over te dragen aan havenexploitanten om op die manier betrokkenheid te creëren, is volgens de dorpsraad ook ‘wishful thinking’. “Dan gaan boten in het riet liggen of los voor anker. Overnachting bij deze verspreid liggende openbare aanlegplaatsen lijkt ons helemaal vragen om moeilijkheden en zou niet mogen worden toegestaan. Dit zorgt voor geluidsoverlast en meer. We hebben er in Linden meer dan genoeg vervelende ervaringen mee.”
De dorpsraad vraagt in de boze brief eveneens voor extra aandacht voor zwerfafval en verontreiniging als semipermanente voorzieningen worden gerealiseerd bij de plassen. “Als dorpsraadbestuur zijn we van mening dat toezicht en controle op dergelijke grote water- en recreatiegebieden per definitie tekortschiet. Dat is exact ook onze ervaring. De leefbaarheid van Linden wordt ingrijpend en onherstelbaar verstoord. Verstoring van rust en aantasting van natuur zullen het gevolg zijn.”

‘Geluidsoverlast en meer. We hebben er in Linden meer dan genoeg vervelende ervaringen mee’

‘Nog geen voorstel voor Kraaijenbergse Plassen’
De gemeente Land van Cuijk wil inhoudelijk nog niet reageren op de kritiek van de Dorpsraad Linden. “We bespreken de binnengekomen reacties eerst nog met alle partijen, voordat het college een voorstel voor de gemeenteraad opstelt”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Het rapport Toekomstig watergebruik Kraaienbergse Plassen is eind november 2021 toegezonden aan alle betrokken stakeholders in het gebied. Daarbij gaat het onder meer over de dorpsraden Linden en Beers, de ondernemers in het gebied en Brabants Landschap. Aan alle partijen is verzocht om hierop te reageren. Want we willen graag van de gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden weten wat zij wat betreft het watergebruik belangrijk vinden. In de loop van dit jaar legt het college de gemeenteraad een voorstel voor over het toekomstig watergebruik van de Kraaienbergse Plassen. Dan gaat het college ook in op de reacties van de stakeholders in het gebied, de reactie van de dorpsraad Linden is één van deze reacties.”

De Kraaijenbergse Plassen bij Linden.

Uit de krant