De gemeente Land van Cuijk wil boeren een perspectief voor de toekomst bieden.
De gemeente Land van Cuijk wil boeren een perspectief voor de toekomst bieden. Archieffoto: De Maas Driehoek

Land van Cuijk wil gebiedsgerichte aanpak stikstof: ‘Ook kijken naar wat er wel kan’

Politiek 598 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | Drie jonge agrarische ondernemers uit het Land van Cuijk hebben donderdagavond de gemeenteraad toegesproken. Zij pleiten voor een reëel toekomstperspectief voor (jonge) agrariërs. “Waarom worden we een natuurinclusieve richting opgedwongen terwijl er bij de consument nauwelijks markt voor is?” Duidelijk is alvast dat de raad een gebiedsgerichte aanpak wenst.

Door Martijn Schwillens

Met een lokaal geproduceerd worstenbroodje op hun tafel, om de raadsleden te laten beseffen dat er zonder (lokale) boeren geen voedsel op hun bord zou liggen elke dag, presenteerden de ZLTO-bestuurders Rob Wientjes en Raymond Derks aan de raad een viertal speerpunten die later dit jaar opgenomen gaan worden in een nieuwe regionale toekomstvisie. “Wij willen dat het Land van Cuijk gezamenlijk met de overheid en provincie gaat werken aan maatwerk voor dit gebied.”

Stikstofbank
ZTLO pleit voor een gemeentelijke stikstofbank. “Zodat rechten die lokaal vrijkomen weer lokaal ingezet kunnen worden voor initiatieven waarbij (minimaal) stikstof vrijkomt. In de gemeente Horst aan de Maas wordt hiermee al succesvol gewerkt. Het zorgt voor economisch perspectief”, benadrukte Wientjes, die ook wil dat de keukentafelgesprekken met een gemeentelijke bedrijfsfunctionaris blijven bestaan. Ook reikte hij de gemeente de hand: “Benut de kansen die er zijn en durf de hotspot te worden voor landbouwinnovatie. Kijk niet alleen naar wat er niet mag, maar vooral ook naar wat er wel kan. Tenminste twaalf procent van alle boeren zal hoe dan ook stoppen omdat er geen bedrijfsopvolging is. Maar wat houden we vast en hoe?”

‘Land van Cuijk, benut de kansen die er zijn en durf de hotspot te worden voor landbouwinnovatie’

Angst bij jonge ondernemers
De raad hoorde vervolgens het verhaal aan van een drietal jonge boeren. Hun verhalen waren doorspekt met angst. Angst dat er geen toekomst meer is voor jonge ondernemers om het levenswerk van hun voorouders voort te zetten. “Kan ik over tien jaar nog ondernemen en op welke manier? Wij werken nu al volgens het 1 Ster Beter Leven-keurmerk, maar de spelregels worden continu aangepast”, gaf varkenshouder Kevin Jans uit Sint Anthonis aan. Femke van den Berg (23) uit Landhorst vulde aan: “Ik weet nu al dat ik moet investeren in emissievrije systemen, terwijl nog niet bewezen is of deze werken. Daarbij wordt ingezet op grondgebondenheid, terwijl alle mest van de leghennen nu in Moerdijk wordt omgezet in energie voor 117.000 huishoudens. En wat is het nut van biologisch boeren of vrije uitloop als de markt dit helemaal niet wil? De consument koopt het niet, die kijkt alleen naar de prijs van de eieren, niet naar de herkomst.”

Gebiedsgerichte aanpak
CDA-raadslid Twan Stiphout lijkt zich te beseffen dat meer dan 7.500 agrarische bedrijven binnen de AgriFood Capital jaarlijks dertien miljard euro bijdragen aan de economie en dat dit te danken is aan de primaire sector. “Daarom moeten we per ondernemer kijken wat nodig is en hoe hij of zij verder geholpen kan worden. Laten we stoppen met een vergezicht van Ot en Sien, want dat is een utopie. Zonder verdienmodel is er geen toekomst”, benadrukte Stiphout.
Een motie van CDA, Liberaal LvC, GroenLinks/PvdA, Team Lokaal, VVD en LPG, om een gebiedsgerichte aanpak te ontwikkelen en lokale meetgegevens te betrekken bij de data die gebruikt worden om te bepalen welke agrariërs moeten inkrimpen of gesaneerd worden, haalde een ruime raadsmeerderheid: 32-4. D66 en SP voelen niets voor een gebiedsgerichte aanpak, maar willen dat het Land van Cuijk de oren laat hangen naar de landelijke overheid. Ook FVD stemde tegen.

Uit de krant

Uit de krant