Op maandag 11 oktober presenteren de politieke partijen in het Land van Cuijk zich aan de kiezer.
Op maandag 11 oktober presenteren de politieke partijen in het Land van Cuijk zich aan de kiezer. Foto: Temmie van Uden

Politieke partijen presenteren zich in de Schouwburg Cuijk

Verkiezingen 284 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | De politieke partijen die dit najaar gaan deelnemen aan de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk, zullen zich op maandagavond 11 oktober voor het eerst presenteren tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Cuijk. Alle lijsttrekkers komen tijdens deze verkiezingsavond aan het woord. Ook zullen de eerste vijf kandidaat-raadsleden op de kieslijst kort naar voren komen. 

Aan de hand van een paar stellingen en enkele prikkelende vragen worden de lijsttrekkers van de (dertien) partijen op het podium bevraagd door journalist Martijn Schwillens over hun plannen voor de nieuwe fusiegemeente. Ook zullen zij hun partijprogramma en de top van de kieslijst kort introduceren tegenover hun achterban en potentiële kiezers. ‘Het is echt de bedoeling dat iedere lijsttrekker zichzelf, zijn of haar lijst en politieke ideeën voorstelt“Het is de bedoeling dat belangstellenden in de politiek een beeld krijgen van de lijsttrekkers en de partijen die zij vertegenwoordigen. Zoals het er nu naar uitziet, zullen maar liefst dertien partijen deelnemen aan de herindelingsverkiezingen voor het Land van Cuijk. Er valt dus zeker wat te kiezen”, vertelt Jan Gerrits namens het partijvoorzittersoverleg.

Informeel karakter
De dag van de presentatie, 11 oktober, is niet toevallig gekozen. Die maandag moeten alle partijen die in november deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen hun definitieve kieslijst inleveren bij de kiescommissie. De partijpresentatie is een gezamenlijk initiatief van de Land van Cuijkse politiek, nieuwsblad De Maas Driehoek en De Leijgraaf. De partijpresentatie kent een wat informeel karakter. Enkele jongeren die ook op de kieslijst van de verschillende partijen staan, komen aan het woord over het onderwerp politiek & jeugd en er is een korte toespraak van burgemeester Wim Hillenaar als voorzitter van de stuurgroep Land van Cuijk. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door John Pattiata en Rosa Laijan. “De lijsttrekkers gaan niet met elkaar in debat, maar het is echt de bedoeling dat iedere lijsttrekker zichzelf, zijn of haar lijst en politieke ideeën voorstelt aan het publiek”, verduidelijkt Gerrits.

De partijpresentatie is maandag 11 oktober vanaf 20.00 uur (inloop: 19.30 uur) in de Schouwburg Cuijk. De toegang is gratis.

Uit de krant

Uit de krant