Een wedstrijd tussen de eerste elftallen van Vianen Vooruit en EGS'20 op het (nog niet geprivatiseerde) sportpark in Vianen.
Een wedstrijd tussen de eerste elftallen van Vianen Vooruit en EGS'20 op het (nog niet geprivatiseerde) sportpark in Vianen. Foto: Hanny van der Linden

Land van Cuijk ‘op privatisatiekoers’ accommodaties

Overige sport 727 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | De Land van Cuijkse gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met het accommodatiebeleid. Partijen zijn ontevreden over het ontbreken van een financiële onderbouwing, maar willen toch dat wethouder Willy Hendriks (Team Lokaal) al werk maakt van privatisering van sport- en gemeenschapsaccommodaties. “Je bouwt toch ook geen huis terwijl je vooraf niet de kosten kent?”, stelde D66-raadslid Mariëlle van Zuilen. 

Door Martijn Schwillens

De gemeente trekt 200.000 euro uit om een nulmeting te laten uitvoeren om te bekijken hoe de buitensport- en gemeenschapsaccommodaties in de gemeente er voor staan. De uitkomsten vormen echter niet op voorhand de basis voor harmonisatie van het accommodatiebeleid, tot onvrede van D66, VVD en SP. “Er zou een financiële onderbouwing onder het voorstel moeten liggen. Eerder kun je simpelweg geen beleid vaststellen”, benadrukte Van Zuilen. “Er is al veel onduidelijkheid en onrust. Zorg er dan voor dat duidelijk is wat de financiële consequenties van dit beleid zijn.”

We voeren een privatiseringskoers met drie modellen, die elders in het Land van Cuijk al goed werken

Op privatiseringskoers
Wethouder Joost Hendriks (CDA) gaf bij afwezigheid van collega-wethouder Willy Hendriks (corona) namens het college van B en W aan dat de gemeente ‘het beleid baseert op bestaande praktijken in het Land van Cuijk’. “We voeren een privatiseringskoers met drie modellen, die elders in het Land van Cuijk al goed werken.”
Garanties over de financiële gevolgen van deze koers, kon Hendriks niet geven. Daarmee werden de zorgen van de voetbalverenigingen, die onlangs aangaven ontevreden te zijn over dit voorstel, alvast niet weggenomen. Ook kwam de optie van een sportbedrijf (voor de gezamenlijke inkoop van onderhoud) niet op tafel, zoals werd verzocht door deze zelfde verenigingen, “We maken ons zorgen over de consequenties. Maatwerk en beleidskaders gaan niet altijd goed samen. Dit beleid wekt de belofte van maatwerk. Als dat dan in de toekomst meer blijkt te kosten, kun je de keutel niet meer intrekken. Je kunt het beter op voorhand weten”, zei Arthur Baudet (VVD).

Mogelijke teruggang
De raadsleden Maarten van Gemert (CDA) en Astrid Bannink (LPG) willen niet zover gaan als die drie partijen en vinden dat de wethouder moet terugkomen naar de raad als ‘maatwerk niet realiseerbaar is’. Fons van Mill (Team Lokaal) kan zich prima vinden in het beleid: “Voor driekwart van de accommodaties zal het nieuwe beleid weinig gevolgen hebben. Voor een kleine groep zal het een teruggang betekenen. Voor deze groep zal speciale aandacht nodig zijn, net als voor de jeugdaccommodaties in onze gemeente.”

Uit de krant

Uit de krant