Excellent-DSV op sportpark Het Domein in Oploo
Excellent-DSV op sportpark Het Domein in Oploo Foto: Jeff Meijs/Voetbal-shoot.nl

Voetbalverenigingen, KNVB en NOC*NSF willen uitstel accommodatiebeleid

Voetbal 1.001 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | De voetbalverenigingen in het Land van Cuijk, KNVB en NOC*NSF willen dat de gemeenteraad op donderdag 29 september nog geen besluit neemt over harmonisatie van het accommodatiebeleid. In een brief aan de raad vragen de clubs nagenoeg unaniem om uitstel. “Zijn de huidige financiële middelen wel voldoende?” 

Door Martijn Schwillens

De verenigingen dringen er bij wethouder Willy Hendriks (Team Lokaal) op aan dat eerst een nulmeting uitgevoerd moet worden om inzichtelijk te krijgen wat de status van alle sportparken is, om goed te kunnen bepalen welke financiële constructie voor elke vereniging het meest interessant is: (deels) privatisering of kostendekkende huur? “Zijn de nu beschikbare financiële middelen sowieso wel voldoende en wat doet het college als uit de nulmeting blijkt dat dit niet het geval is?”, vragen de clubs zich af. Ook pleiten zij voor een extra optie: een sportbedrijf voor de gezamenlijke inkoop door alle clubs van (groot) onderhoud van het sportpark, zoals succesvol wordt toegepast in bijvoorbeeld Roermond en Doetinchem.

‘Zijn de nu beschikbare financiële middelen sowieso wel voldoende?’

Zeven keer zoveel huur?
In de oude gemeente Cuijk betalen verenigingen nu circa 1.250 euro huur per veld. Bij een kostendekkende huur zouden deze kosten (marktconform) verzevenvoudigd kunnen worden, oftewel 8.500 euro per veld. “Als de gemeente dit naar een meer realistisch bedrag wil brengen, hoe gaan ze dat dan doe en hoe moeten clubs dat betalen in de wetenschap dat energielasten enorm gestegen zijn en, in het geval van privatisering, vrijwilligers nog meer worden belast?”, vragen de verengingen zich af. Bovendien dateren meerdere accommodaties van voor 1990 en zijn deze vanwege de oude constructie per definitie niet te verduurzamen naar de huidige eisen zonder grootschalige verbouwing of nieuwbouw. Zonder verbouwing komen deze verenigingen in de nieuwe situatie mogelijk in de financiële problemen.
De verenigingen zijn tevens ontstemd over het feit dat Hendriks tijdens de commissievergadering van vorige week aanhaalde dat uitstel van de besluitvorming ‘kan leiden tot vertraging in kwijtschelding van OZB en de (jeugd)subsidies’. “Dit werd als een drukmiddel ingebracht om maar ja te zeggen tegen dit voorstel”, stellen de clubs.

KNVB: uitstel geen probleem
In een brief aan de raad vragen 23 van de 24 voetbalverenigingen (alleen JVC Cuijk – dat voor het verkrijgen van een lening voor het verlagen van de schulden afhankelijk is van de gemeente - heeft laten te weten zich te kunnen vinden in het voorstel van diezelfde gemeente, red.) om uitstel van de besluitvorming. “Van vertraging is ook geen sprake, het is uiteindelijk slechts een verschuiving in processtappen, waarbij het tijdspad gehandhaafd blijft, met als bijkomend voordeel dat in de tussentijd het accommodatiebeleid zoals dat er nu ligt, verder aangescherpt kan worden in dialoog met de clubs”, benadrukt Roland Jansen van de KNVB, die de gemeente ook vraagt om financiële ondersteuning vanwege de energiecrisis. “Zonder ondersteuning vanuit de overheid dreigen bij veel clubs acute problemen. Het is mooi om samen aan een nieuw accommodatiebeleid te werken, maar als we de problemen van vandaag niet samen oppakken, dan voelt dat voor nu niet goed en is dat ook heel moeilijk uit te leggen.”

Uit de krant