Koos
Koos Foto: Maas Driehoek
COLUMN

‘Wonderlijk hoe raadsleden zich opwinden over kermisdatum’

Algemeen 2.137 keer gelezen

Niet meer dan een stuk of tien keer per jaar komt de gemeenteraad van het Land van Cuijk bij elkaar. Dan begrijp je dat je niet met flauwekul moet komen, waarmee de 37 raadsleden hun kostbare tijd moeten verspillen. Als ik je vertel dat in de laatste raadsvergadering van de 2,5 uur er drie kwartier is gesproken over de kermis, dan begrijp je wel dat die héél erg belangrijk is. Immers, geef het volk brood en spelen en de rest van het besturen is een wissewasje.

Iedereen was het er wel over eens dat je prikkelarme kermis-uren moet organiseren en dat je ook wat voor de kleinste dorpen moet bedenken. Daar waren ze binnen een paar minuten mee klaar. Grootste punt – geloof me of geloof me niet - was de vraag in welk weekend de kermis in Boxmeer moet plaats vinden.

CDA-raadslid Twan Stiphout vond dat er nou maar eens eindelijk een punt gezet moet worden achter de discussie of het in juni of in augustus moet gebeuren. Als je het mij vraagt kan Stiphout dat vrij eenvoudig regelen. Hij moet er gewoon mee ophouden om jaar in jaar uit samen met collega-raadslid Corine Jeckmans een hoop stennis te schoppen over deze bijna banale vraag. Als zij niets meer zeggen, heeft niemand het er meer over, behalve misschien tien tot twintig trouwe kermisvierders, waarvan de meesten vinden dat alles moet blijven zoals het vroeger was, dus kermis in augustus. En die na verplaatsing naar augustus, de discussie zullen starten of juni misschien beter was.

Het zal me eerlijk gezegd aan mijn achterste roesten. Maar het is een kostelijk tafereel hoe een (zeer) kleine groep mensen doet alsof hiermee het lot van het dorp bezegeld wordt.

Kermis is een tamelijk achterhaald fenomeen, het heeft zwaar aan betekenis verloren sinds we niet meer een jaar lang hoeven te wachten om de bloemetjes buiten te zetten. Dat kunnen we namelijk elk weekend en als de nood hoog is elke dag wel ergens.

Ach, leuk voor de kleintjes.

Ernstiger is dat we nu elk jaar worden verveeld met een discussie die geen discussie waard is. Ernstig, maar misschien ook wel lachwekkend is dat er destijds een wethouder was en tegenwoordig twee raadsleden zijn die menen dat je nog stemmen kunt winnen met dit onbenullige onderwerp.

Koos

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant