Het terrein waarop een accommodatie van ruim 100 m2 met terras en parkeerplaatsen zou moeten verrijzen voor een horecaetablissement, net buiten de bebouwde kom in Aijen.
Het terrein waarop een accommodatie van ruim 100 m2 met terras en parkeerplaatsen zou moeten verrijzen voor een horecaetablissement, net buiten de bebouwde kom in Aijen.

INGEZONDEN: 'Eindstand commissievergadering Bergen: 5-1'

Ingezonden 364 keer gelezen

De spanning was voelbaar in het raadhuis. De Arena puilde uit met vooral publiek uit Aijen. Op het veld ontwaren we echte vedetten zoals de berekenend spelende Patrick Robben, Krijnen bijgenaamd 'de slager van Bergen' namens de oppositie, de rising star Splinter en good old Vloet namens de coalitie. Verwarrend was de aanwezigheid van het koppel Pekema en van der Kwast. Zij zijn volstrekt onberekenbaar en sluiten zich dan weer bij de ene en dan weer bij de andere partij aan. Voor het gemak noemen we hen de derde partij.
        
Krijnen voelde de spanning bij Aijense publiek goed aan en stelde voor de wedstrijd zo snel mogelijk te laten beginnen. De coalitiepartners wilden echter per se eerst nog warm lopen en wat kunstjes laten zien bij wijze van voorprogramma, hierbij gesteund door de scheidsrechter Ponjee en de derde partij.
        Onmiddellijk na de aftrap nam 'de slager van Bergen' het initiatief. Het plannetje van coalitie en de derde partij om de bal zo lang mogelijk rond te spelen en niet het achterste van de tong te laten zien, mislukte al snel. Krijnen bleek moeilijk van de bal te krijgen, zijn passes waren loepzuiver en af en toe trapte hij de bal hard op het lichaam van de tegenstanders en zonodig de derde partij.
Toen Krijnen na een tijdje om een reguliere pauze vroeg om even de verdere strategie door te nemen met een van de aanwezige coaches, weigerde scheidsrechter Ponjee dat in eerste instantie. 'Doorspelen' riep hij. Dat werd zelfs de coalitie te gortig en de rust brak aan, ondanks de eerste weigering door de scheidsrechter.
        Ik zal u het verdere verloop van de wedstrijd besparen maar de tweede helft was laten we zeggen tamelijk vierkant, waarbij de coalitie en de derde partij flink in de verdediging werden gedrongen door de oppositie.
        Het publiek uit Aijen vond de wedstrijd achteraf tamelijk eenzijdig, door het lome spel van de coalitie en vooral van de derde partij. Wel werd genoten van de virtuositeit van het team van de oppositie KERN.
        Diegenen die een beetje thuis zijn in de lokale politiek begrijpen waar de discussie over ging. Over de leefbaarheid van Aijen. De belangrijkste pijler onder het voortbestaan van de dorpsgemeenschap.
        De wedstrijd krijgt nog een return. Op 7 maart in de raadsvergadering. Daar wordt beslist over de uiteindelijke winnaar. Hopelijk zijn dat de inwoners van Aijen. Het belang van de discussie was en blijft dus groot. Helaas kennelijk niet voor de derde partij. Het raadslid Pekema (VVD) gaf er de voorkeur aan tijdens de vergadering via de tablet een voetbalwedstrijd te volgen. Het publiek vond dat terecht niet best. Zij hebben het niet zo op ongemotiveerde spelers. De uitslag van de discussie? Bayern 5-Arsenal 1.

Rolf Krijnen, fractievoorzitter KERN Bergen

Uit de krant