Afbeelding

'Geen inkomensgrens bij Wmo-voorzieningen'

Politiek 34 keer gelezen
CUIJK/GRAVE/MILL - De intergemeentelijke Sociale dienst van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert gaan geen inkomensgrens hanteren bij de verstrekking van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

[image=35703]

De eind vorig jaar vastgestelde Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012, waarbij de verstrekking van vervoersvoorzieningen en Hulp bij het huishouden nadrukkelijk was gekoppeld aan een inkomensgrens, moet op dat punt aangepast worden. Eind vorig jaar stelden de drie gemeenteraden de verordening vast waarin wel een inkomensgrens werd gehanteerd. De drie gemeenten volgden hiermee het voorbeeld van vele Nederlandse gemeenten. De verordening trad op 1 januari jl. in werking. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft echter op 18 januari uitgesproken dat gemeenten géén inkomensgrenzen mogen hanteren bij de verstrekking van voorzieningen op grond van de Wmo.

Verordening
De colleges van de drie gemeenten zullen de gemeenteraden van Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert een gewijzigde Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning voorleggen. Vooruitlopend daarop zullen bij de uitvoering van de Wmo door de ISD Cuijk Grave Mill de bepalingen uit de huidige Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning die betrekking hebben op de inkomensgrenzen niet worden toegepast.

Besluiten
Aangezien de verordening in Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert nog maar sinds 1 januari jl. van kracht was, is de verwachting dat er weinig klanten zijn die te maken hebben gekregen met de inkomensgrens. De klanten van wie dit na te gaan is, krijgen hierover bericht van de gemeenten. Ook zijn er nog geen negatieve besluiten genomen n.a.v. een te hoog inkomen. Wel zijn er mogelijk mensen die in de eerste weken van januari telefonisch informatie hebben ingewonnen en die op basis van de inkomensgrens hebben besloten geen aanvraag in te dienen. De ISD CGM hoopt dat deze mensen opnieuw contact op zullen nemen.

Regiotaxipas
Bijzondere aandacht is nodig voor de Regiotaxipas. Deze pas was vanaf de invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem (CVV) inkomensafhankelijk. Ook hier mag nu geen inkomensgrens gehanteerd worden. In Cuijk zijn eind vorig jaar financiële heronderzoeken uitgevoerd waarna er een paar voorzieningen beëindigd zijn op grond van een te hoog inkomen. Deze cliënten zullen door de ISD CGM benaderd gaan worden en het besluit zal herzien worden.

Bijdrage
Het vaststellen van eigen bijdragen is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning wel toegestaan (artikel 15 Wmo). Dit is door de CRvB in de uitspraak van 18 januari jl. nog eens nadrukkelijk bevestigd. Dat voor Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage gevraagd kan worden, is opgenomen in de in december 2011 vastgestelde Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012. Omdat dit in overeenstemming is met de bepalingen van het Landelijke Besluit Maatschappelijke Ondersteuning hoeft de (huidige) verordening op dit punt niet aangepast te worden.

Informatie
Inwoners van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert die meer willen weten over het aanvragen van een voorziening op grond van de Wmo, kunnen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur ’s ochtends contact opnemen met de ISD CGM via telefoonnummer (0485) 396 783 of een e-mail sturen naar .

Uit de krant