Een hoge stuw helpt om water te conserveren.
Een hoge stuw helpt om water te conserveren. Foto: Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas: ‘Opgebouwde watervoorraad slinkt hard door verdamping’

Algemeen 648 keer gelezen

REGIO | Dankzij de overvloedige regenval in het voorjaar en het vasthouden van regenwater in sloten en beken gedurende het hele jaar, bevonden de grondwaterstanden zich in een gunstige positie aan het begin van het voorjaar. “Met een flinke voorraad begonnen we aan de droge periode waar we nu nog steeds inzitten. Want er valt nu al bijna vier weken geen regen en daar lijkt voorlopig ook geen verandering in te komen. De zorgvuldig opgebouwde voorraad raakt nu snel op,” meldt waterschap Aa en Maas. Verdamping is daarvan de oorzaak.

Aa en Maas: “Het is nu al sinds 12 mei droog en sindsdien verdampt er ongeveer 4 mm water per dag in ons werkgebied.” Dit komt neer op 75.000 liter water per seconde dat verdampt. Dagelijks is dit meer dan 6 miljard liter. Sinds 12 mei is er dus al meer dan 100 mm water in totaal verdampt. Ter vergelijking: dit is vier keer zoveel water als wat alle boeren in Brabant in een droog jaar gezamenlijk onttrekken voor het besproeien van gewassen. 

Acceptabel niveau
Of hier iets tegen gedaan kan worden? “Jazeker,” meldt het waterschap. “Zuinig zijn met het vastgehouden water en zoveel mogelijk water uit de Maas het gebied in brengen.” Dankzij de grote watervoorraad die in de bodem en het grondwater is opgebouwd tijdens de winter en het voorjaar, bevinden de grondwaterstanden zich momenteel nog op een acceptabel niveau, maar ze dalen snel. Hetzelfde geldt voor de bodem, vooral de bovenste laag. Dit is te zien aan de gele kleur van de wegbermen en het verhoogde risico op natuurbranden.

Maatregelen
Om zo goed mogelijk met het beschikbare water om te gaan, neemt het waterschap verschillende maatregelen. Ten eerste streven streeft ze naar een evenredige verdeling van het water over de sloten en beken in ons gebied. Daarnaast worden voortdurend de afvoeren, grond- en waterstanden in de gaten gehouden om te kunnen reageren op veranderingen. Een andere belangrijke stap is het maximaliseren van de wateraanvoer vanuit de Maas. Aa en Maas treft ook voorbereidingen voor extra wateraanvoer door middel van pompen, zodat er kan worden ingespeeld op de behoeften. Het handhaven van hoge waterstanden bij stuwen om het waterpeil zo hoog mogelijk te houden, het vullen van waterbuffers om extra wateropslagcapaciteit te creëren en het sluiten van diverse vistrappen, zodat water niet wegstroomt en er voldoende water overblijft, zijn verdere maatregelen die waterschap Aa en Maas kan treffen.

Uit de krant