Foto ter illustratie
Foto ter illustratie

Jongerenwerkers gaan bijdragen aan leefbaarheid Land van Cuijk

Algemeen 832 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | Jongerenwerkers van Sociom gaan vanaf maart in heel de gemeente Land van Cuijk aan de slag om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid op straat. Zij worden een aanspreekpunt voor zowel jongeren als buurtbewoners en kunnen daarbij hun netwerk inzetten.

Door de voormalige gemeenten binnen het Land van Cuijk werd jongerenwerk op straat op verschillende manieren uitgevoerd. Daarom is er nu gekozen voor één werkwijze. Sociom was al actief in alle voormalige gemeenten, maar zal vanaf maart met de jongerenwerkers nog intensiever inzetten om ook de jongeren in de openbare ruimte meer te kunnen bezoeken en te horen. Het doel is om elkaar te zien, te kennen en samen de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte te bewaken en/of te verbeteren. Het jongerenwerk richt zich onder meer op maatwerk, preventie, ontwikkeling, zelfredzaamheid, eigen kracht en samenhang.

Coördinatie en (Preventieve) activiteiten
De jongerenwerkers zijn contactpersonen voor jongeren, buurtbewoners, externe partners en de gemeente. Zij zijn te vinden op straat, in de buurten, bij scholen, in de jongerencentra, op social media en op andere locaties waar jongeren zijn. Samen met jongeren/de omgeving zetten ze signalen zoals klachten, overlast of wensen om in acties, met behulp van hun netwerk. Het aanbod voor jongeren hebben zij in beeld, waardoor ze passende matches kunnen maken. Ook bieden de jongerenwerkers ondersteuning bij nieuwe initiatieven van of voor jongeren.

Naast het bespreekbaar maken van het gedrag en het oppakken van signalen, richten de jongerenwerkers zich vooral ook op de ontwikkeling van de jongeren. Door talenten en mogelijkheden te stimuleren, helpen zij de jongeren om hun ambities te ontdekken en hiermee aan de slag te gaan. Dit doen de jongerenwerkers bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren of rolmodellen te betrekken. Daarnaast pakken zij signalen op en zijn ze sturend in het gedrag van jongeren.

Beoogd maatschappelijk effect
Vanuit één integrale werkwijze worden jongeren gestimuleerd om zich te ontwikkelen, wat bijdraagt aan de preventie van overlast of crimineel gedrag onder jongeren. Met zowel focus op de samenwerking met partners, een overkoepelend beeld en vooral aandacht voor het individu, is het doel om samen de veilige leef- en leeromgeving verder te ontwikkelen.

Overdracht
De voormalige gemeenten binnen het Land van Cuijk benaderden jongerenwerk op straat op verschillende manieren. Voor het hele Land van Cuijk vindt waar mogelijk dan ook een overdracht plaats, waarbij de jongerenwerkers van Sociom bestaande signalen en afspraken in beeld brengen. De straatcoaches, die in de voormalige gemeente Boxmeer actief zijn, zullen na hun overdracht vanaf maart 2023 vervangen worden door de jongerenwerkers van Sociom.

Pilot
De inzet van jongerenwerk betreft een pilot voor de periode van maart 2023 t/m december 2023. Gedurende deze periode zullen tussenevaluaties plaatsvinden, waarna gekeken wordt naar de voortzetting.

Uit de krant