V.l.n.r.: De lijsttrekkers Arthur Baudet (VVD), Bouke de Bruin (CDA) en Bart Theunissen (eigen lijst) luisteren aandachtig naar de debatleider.
V.l.n.r.: De lijsttrekkers Arthur Baudet (VVD), Bouke de Bruin (CDA) en Bart Theunissen (eigen lijst) luisteren aandachtig naar de debatleider. Foto: De Maas Driehoek

Applaus oogsten lijsttrekkers alleen bij hun eigen achterban

Verkiezingen 606 keer gelezen

MILL | Afgelopen vrijdag vond het lijsttrekkersdebat voor de herindelingsverkiezingen op 24 november in het Land van Cuijk plaats. Behalve de nodige overeenkomsten bleken er in Myllesweerd in Mill genoeg verschillen tussen de deelnemende partijen. “Over een boel zaken zijn we het eens, maar over enkele essentiële zaken verschillen we enorm over hoe we dat willen bereiken”, benadrukte VVD-lijsttrekker Arthur Baudet.

Door Martijn Schwillens

Is het een gebrek aan vertrouwen in de (lokale) politiek of gewoon een complete desinteresse? Hoe dan ook, elke stoel in Myllesweerd werd afgelopen vrijdagavond bezet door een lid van de achterban van elk van de twaalf partijen die deelnamen aan het debat. De aanhang van Forum hield uit onvrede over de verplichting om een QR-code te moeten tonen een eigen feestje honderd meter verderop op de Millse markt, al onderbrak Forum-lijsttrekker Peter Verstegen het debat door het podium te betreden en zijn ongenoegen kenbaar te maken. Na diens uitgeleide ontspon er zich een bij vlagen stevig debat, waarbij het ongelijk van de thuisblijvers werd aangetoond. Het debat maakte op enkele vlakken de (grote) verschillen tussen partijen duidelijk en bood zodoende genoeg huiswerk voor de zwevende kiezer. 

Politiek of boeren aan zet?
Het felst werd het debat tijdens een discussie over de toekomst van de boeren in het Land van Cuijk. “U wilt gewoon de boer ophangen”, sprak Ben Litjens (Keerpunt) stellig. Hij doelde daarmee op plannen van Mike van Diemen (GroenLinks/PvdA) om meer zonneparken op landbouwpercelen te realiseren en de veestapel verder in te krimpen. “Bewoners zitten in de stank en de gesprekken die worden gevoerd, leiden niet tot de gewenste resultaten. We moeten snel over naar circulaire landbouw en biologisch boeren.” Dat dit betekent dat Nederland voedsel dan meer gaat importeren, met alle risico’s voor voedselveiligheid en dierenwelzijn buiten de eigen grenzen, neemt GroenLinks op de koop toe. “Misschien moeten we sowieso minder vlees eten”, droeg Bregje van Lieshout (SP) als oplossing voor dat probleem aan. “U geeft mij het gevoel dat u anti-boer bent, terwijl veel agrariërs van goede wil zijn”, verwoordde Willy Hendriks (Team Lokaal) haar kanttekeningen. “De keukentafelgesprekken die in Sint Anthonis worden gehouden met agrariers, verlopen positief. Laten we daar op inzetten.” Landbouwgrond inruilen voor zonneparken is voor GroenLinks/PvdA en SP geen probleem. “Zelfs als we alle daken in Nederland beleggen met zonnepanelen, dan hebben we nog een tekort”, stelde Van Diemen.

Politiek in Land van Cuijk wil een wethouder Wonen & Bouwen

Wethouder Wonen & Bouwen
Meer eensgezindheid was er bij de lijsttrekkers over woningbouw. Eigenlijk alle partijen gaven aan dat een wethouder Wonen & Bouwen die zich alleen met dit onderwerp bezighoudt, een goed begin zou zijn voor de woningcrisis in het Land van Cuijk. Grote verschillen zijn er echter bij de manier waarop de nieuwe woningen gerealiseerd moeten worden. “Ik voel er niets voor een derde voor starters en een derde voor senioren te bouwen”, zei Arthur Baudet (VVD). Dat idee kwam uit de koker van Bouke de Bruin van het CDA. 

Kleine scholen (niet) sluiten?
Opmerkelijk was dat uitgerekend ‘onderwijspartij’ D66 niet vast wil houden aan het openhouden van kleine scholen in de kleine kernen. “Nostalgie en emotie mogen niet in de weg staan van de kwaliteit van onderwijs, al begrijp ik het sentiment”, sprak Thomas van der Meer.
Johan Hermanussen van Liberaal Land van Cuijk weerkaatste: “Natuurlijk moet de kwaliteit van onderwijs leidend zijn, maar als de school vertrekt, heeft dat een enorme impact op een dorp. Als de school vertrekt, vertrekt alles. En daarmee ook de leefbaarheid.”

Geen daklozen in Land van Cuijk
Consensus werd door een ruime meerderheid van de partijen gevonden in plannen om de A77 door te trekken richting Uden, meer snelfietsroutes in de regio en een woonplicht voor woningen die worden verkocht. Hetty Eggers (ChristenUnie) lanceerde een plan om ‘Parent Housing’ te realiseren voor ouders die na een scheiding geen woonruimte vinden en zo het contact met de kinderen dreigen te verliezen. Andere politici zien liever dat dakloze bewoners, zoals nu het geval is, naar Oss moeten voor de opvang. “Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid.”

Hetty Eggers (ChristenUnie), Johan Hermanussen (Liberaal LvC) en Willy Hendriks (Team Lokaal) met elkaar in debat.
Het lijsttrekkersdebat vond plaats in Myllesweerd in Mill.

Uit de krant

Uit de krant