De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert de gemeente om nog eens goed te onderbouwen waarom deze uitbreiding nou eigenlijk nodig is. (Foto: Jos Groninger)
De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert de gemeente om nog eens goed te onderbouwen waarom deze uitbreiding nou eigenlijk nodig is. (Foto: Jos Groninger) Foto: Jos Groninger

Uitbreiding haven Heijen is nog onvoldoende onderbouwd

Algemeen 579 keer gelezen

HEIJEN | De gemeente Gennep wilt de haven van Heijen en het bedrijventerrein Hoogveld uitbreiden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor nieuwe bedrijven, en kunnen al gevestigde ondernemingen als AVG Bedrijven en Teunesen Zand & Grint BV groeien. De bewoners in de omgeving zijn echter kritisch op de uitbreidingsplannen. Zij vrezen voor geluidsoverlast, een afname in luchtkwaliteit en algemene negatieve invloeden op natuur en milieu. Deze milieueffecten zijn in een rapport onderzocht. Op basis hiervan adviseert de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage de gemeente om nog eens goed te onderbouwen waarom deze uitbreiding nou eigenlijk nodig is. 

Het uitbreidingsplan beslaat een toename van 12 tot 14 hectare grond waarop een watergebonden bedrijventerrein, nieuwe toegangsgeul én een onderwateropslag gerealiseerd worden. Daarnaast staat er ook een zogenaamde draaikom op de planning, wat schepen de mogelijkheid biedt om te keren. Om deze plannen door te voeren is een wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente én een ontgrondingenvergunning van de provincie nodig. Voordat deze verleend worden zijn eerst de milieueffecten onderzocht in een milieueffectenrapport (MER).

Onduidelijkheid
In dit rapport worden er drie mogelijke inrichtingen van het bedrijventerrein, en daarbij de milieueffecten, met elkaar vergeleken. Op basis hiervan is vervolgens voor één van de drie opties gekozen, inclusief de maatregelen om de uitstoot van de verontreinigende stoffen te beperken. Ondanks dit alles ontbreekt het de Commissie voor milieueffectenrapportage nog aan duidelijkheid waarom de uitbreiding van het bedrijventerrein, en de opgegeven schaal, daadwerkelijk nodig is. “Ook zijn kansen om de gemeentelijke ambities voor bijvoorbeeld besparing en hergebruik van energie en grondstoffen te realiseren, knelpunten voor geluid en luchtkwaliteit op te lossen en natuur te ontwikkelen nog onvoldoende in beeld.” Daarnaast is het nog onduidelijk in hoeverre een alternatief mogelijk is. Een alternatief welke bevorderlijker is voor de omliggende natuur. Ook de effecten van de stikstofuitstoot op deze natuur zijn, volgens de Commissie, mogelijk onderschat.

Al met al zouden de uitgangspunten van de berekeningen dus onvoldoende onderbouwd zijn. “De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het project.” Gemeente Gennep heeft aangegeven het advies over te nemen en, wanneer het rapport gereed is, opnieuw te laten beoordelen.

Hèjje Mojjer
“Het rapport is scherp” aldus Pierre Hendriks van de onafhankelijk opererende dorpsvereniging Hèjje Mojjer. De dorpsvereniging nam in mei nog een enquête af binnen het dorp, omtrent de uitbreiding van de haven. Uit de resultaten van deze vragenlijst blijkt dat “het overgrote deel van de 363 huisgezinnen bezwaren heeft tegen de uitbreiding, met name op grond van aantasting grondgebied, woongenot door verkeer en belasting milieu en met betrekking tot veiligheid.” Hèjje Mojjer staat dan ook kritisch tegenover de uitbreiding. Dit mede wegens de uitslag van deze enquête, alsook de ondermaatse communicatie rondom het project. Recentelijk heeft de dorpsvereniging bezwaar aangetekend tegen de plannen. Het oordeel van de MER biedt voor de Heijense vereniging mogelijkheden. Hendriks: “Vrijwel als onze kritische punten / vragen en overige zienswijzen die zijn ingebracht, hebben ze erkend en staan in het rapport omschreven.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant