Het asielzoekerscentrum in Overloon.
Het asielzoekerscentrum in Overloon. Foto: De Maas Driehoek

Eerst vluchtelingen uit Oekraïne opvangen en daarna woningen op AZC Overloon?

Algemeen 1.882 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | De gemeente Land van Cuijk moet onderzoeken hoe het asielzoekerscentrum (AZC) in Overloon na de sluiting in mei 2022 direct heropend kan worden voor de grootschalige opvang van (uitsluitend) vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Oekraïne. 

Door Martijn Schwillens

Eind mei sluit het AZC in Overloon de poorten voor asielzoekers uit niet-Westerse landen (veelal alleenstaande mannen en niet zelden ‘veiligelanders’) na jaren van overlast. De gemeenteraad wil nu dat het AZC na 22 mei wordt omgeturnd tot opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne, die doorgaans uit vluchtende gezinnen bestaan. “Deze motie mag geen vrijbrief worden voor het COA om het AZC daarna tot in de lengte der tijden nog open te houden voor veiligelanders en anderen die voor overlast hebben gezorgd”, stelde raadslid Johan Hermanussen van Liberaal LvC. Zodoende pleiten partijen om het contract met COA definitief te beëindigen (zoals de bewoners van Overloon en Stevensbeek is toegezegd), maar de gebouwen en faciliteiten te gebruiken voor de opvang van Oekraïners. “De dorpsraden moeten hier hun zegje over kunnen doen”, gaf Judith Logtens (VVD) aan. De motie van SP, Team Lokaal, LPG en GroenLinks/PvdA werd donderdag unaniem aangenomen, op voorwaarde dat wordt ingezet op de opvang van gezinnen.

Motie unaniem aangenomen

Regierol voor gemeente
Dezelfde motie roept wethouder Willy Hendriks (Team Lokaal) ertoe op om een regierol op te pakken wat betreft gemeentelijk opvang dan wel ondersteuning van particulieren die Oekraïners tijdelijk in huis nemen. Ook moet Hendriks gaan onderzoeken welke leegstaande gebouwen en alternatieve locaties (gemeentehuizen, scholen, tijdelijke containerwoningen et cetera) geschikt gemaakt kunnen worden voor de noodopvang.
Tijdens de raadsvergadering van donderdag werd duidelijk dat de (eerste) opvang van 140 vluchtelingen, eerder al toegezegd door het Land van Cuijk, is gerealiseerd. Zij worden opgevangen in Linden.
Ook deed wethouder Bouke de Bruin (CDA) de toezegging dat onderzocht zal worden of het AZC-terrein - zodra noodopvang er niet meer nodig is - gebruikt kan worden voor woningbouw.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant