De penning werd uitgereikt in Café Dinges in Westerbeek
De penning werd uitgereikt in Café Dinges in Westerbeek

Dorpspenning Land van Cuijk voor Frans van der Heijden uit Westerbeek

Algemeen 1.014 keer gelezen

WESTERBEEK | Frans van de Heijden uit Westerbeek heeft donderdag de Dorpspenning Land van Cuijk in ontvangst mogen nemen. Dit als blijk van waardering voor zijn bijzondere en vrijwillige verdiensten voor Westerbeek in de voormalige dorpsraad en de dorpscoöperatie Samen1Westerbeek. Deze gemeentelijke onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Mark Janssen-Van Gaal, bij gelegenheid van het afscheid van Frans als bestuurslid, tijdens een afscheidsreceptie in Café Dinges in Westerbeek.

Frans van der Heijden was van 1993 tot 2013 secretaris van de voormalige dorpsraad Westerbeek. In 2013 was hij medeoprichter van dorpscoöperatie Samen1Westerbeek. Sindsdien heeft hij de functie van secretaris en voorzitter bekleed bij Samen1Westerbeek.
De dorpscoöperatie Samen1Westerbeek komt voort uit de dorpsraad Westerbeek, die sinds 1982 een overlegorgaan was voor en namens de hele gemeenschap van Westerbeek. Belangrijk uitgangspunt bij deze coöperatie: het bundelen van krachten door samenwerking. Deze vorm van burgerparticipatie heeft in Westerbeek – mede door Frans’ grote bijdrage – tot veel successen geleid, zoals de enquête naar woningbouwbehoefte, het voetbalveld/de begrazingsweide, de IDOP en de dorpsschouw.

Dorpsraden
Frans werkte als voorzitter namens het bestuur samen met de (voorzitters) van andere dorpsraden. Ook was hij contactpersoon voor de gemeente en voor de verenigingen en werkgroepen in Westerbeek. Als medeoprichter van de coöperatie heeft hij jarenlang sturing gegevens aan de organisatie. Verder bezocht hij vanuit zijn rol veel vergaderingen van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en werd hij regelmatig gevraagd om andere dorpsraden wegwijs te maken, zodat ook daar bijvoorbeeld een dorpscoöperatie kon worden opgericht.

Dorpspenning Land van Cuijk
Gemeentelijke onderscheidingen zoals de Dorpspenning Land van Cuijk zijn bedoeld als teken van waardering en dankbaarheid vanuit de gemeente en de lokale gemeenschap. Als beloning voor iemands inzet en bijzondere verdiensten voor zijn of haar eigen stad of dorp. Personen die in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding, leveren door hun vrijwilligerswerk een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in hun eigen dorpsgemeenschap. Zij zorgen voor de verbinding en zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van hun vereniging

Uit de krant