Trots toont Gèr het beeldje van Mercurius, ontvangen bij zijn afscheid als bestuurslid van Museum Ceuclum.
Trots toont Gèr het beeldje van Mercurius, ontvangen bij zijn afscheid als bestuurslid van Museum Ceuclum.

Gèr Daniëls: ‘Museum Ceuclum gaat mij zeer ter harte’

Algemeen 753 keer gelezen

CUIJK | Gèr Daniëls (Maastricht, 1940) volgde na de lagere school de gymnasiumopleiding op het befaamde kleinseminarie Rolduc. Tijdens deze studie merkte hij dat hij toch geen roeping had voor het priesterschap, maar hij maakte zijn opleiding netjes af. Hij studeerde Engels in Nijmegen, kreeg daarna twee halve banen in het onderwijs: een in Arnhem en een in Boxmeer. Dus Cuijk leek hem een goede plaats om te wonen. 

Door Josje Goos en Lidwien Buné

Gèr: “Naast mijn werk als leerkracht Engels vond ik er veel voldoening in een bijdrage te leveren aan diverse culturele instellingen in Cuijk. Hiervoor kreeg ik meer tijd toen ik vervroegd met pensioen kon gaan. Ik heb in diverse besturen gezeten. Ik was voorzitter van Twinning Link, de tweelinggemeente met het Engelse Maldon. Het idee achter deze organisatie was om door persoonlijk contact elkaars cultuur te leren kennen. Die organisatie verliep op een gegeven moment, mede omdat we nu o.a. via internet veel meer en directe informatie kunnen krijgen; ook stopte de subsidie. In al die jaren hebben actieve ‘Twinninglinkers’ elkaar goed leren kennen, mede omdat men bij elkaar thuis logeerde. Het Twinninglink monument, ontworpen door Berry Hermans, staat nu, na jaren voor het gemeentehuis te hebben gestaan, fris opgeschilderd, in het plantsoen in de Aleidestraat. 

Daarnaast zat ik in de organisatie van Cevista, die de Korte Cursussen in Cuijk organiseerde; ook deze groep is vanwege verminderde belangstelling gestopt, eigenlijk liep alleen yogacursus nog goed. En ook ben ik, ten tijde van Willem Bijker, secretaris geweest van de Bibliotheek in Cuijk.

Bestuur Museum Ceuclum
Heel veel voldoening vond en vind ik nog steeds in mijn bijdrage voor het Museum Ceuclum, vroeger in het bestuur, nu als een van de ploeg baliemedewerkers. Wie anders dan Hennie Buné- van der Ven heeft me destijds enthousiast gemaakt voor dit museum. Mijn belangstelling door mijn opleiding en mijn baan als leerkracht maakte dat uitleg geven en vertellen over het leven in de oudheid mij als vanzelf afgaat. Eerder waren Museum Ceuclum, Archeologisch Centrum Cuijk en het VVV (nu Toeristisch Informatie Punt) drie verschillende eenheden, elk met hun eigen bestuur, en dus ook elk met hun eigen vergaderingen. Op een gegeven moment werden zij samengevoegd, dus ook het vergaderen ging met de drie besturen samen. Dat werd me teveel.”

Toen Gèr uit het bestuur van Museum Ceuclum stapte, is hij ruim gefêteerd met bloemen, taart en een wel zeer speciaal cadeautje. “Dat was een grote verrassing waar ik nog steeds heel blij van word. Het is een replica, gemaakt door bronsgieterij Kemner, van een beeldje van Mercurius, de boodschapper van de Goden. Dat beeldje is destijds gevonden bij opgravingen in de Grotestraat.”

Tentoonstelling archeologische vondsten
Zoals we weten was Ceuclum, tegenwoordig Cuijk, in vroeger dagen een hoge en droge plaats aan de rivier, waar mensen zich vanzelf vestigden. De Romeinse nederzetting (de afmetingen van het castellum zijn in de bestrating voor de Martinuskerk met koperen banen aangegeven) was voor de plaats Ceuclum van groot belang en geeft ons, door de vele opgravingen, heden te dage een vrij goed beeld van hun cultuur. Dat kan elke bezoeker in Museum Ceuclum, gevestigd in de Oude Toren beleven, zo gevraagd met uitleg van een van de, enthousiaste en kundige, medewerkers van dienst. De toren (1520) is overigens op zich een fraai monument, een overblijfsel van de oude kerk, die begin 20ste eeuw is afgebroken ten behoeve van de huidige Martinuskerk. Ook de ligging langs de Maas geeft een historisch beeld. Op de website www.museumceuclum.nl staat informatie in woord en beeld over de historie en over wat er zoal te zien is. Vanzelfsprekend zijn ook in het Archeologisch Centrum in de Maasstraat vele archeologische vondsten te bewonderen. Er is een tijd geweest dat het publiek weinig aandacht had voor de opgravingen. Door de voorwerpen te tonen en uitleg te geven op kaarten en tekstborden, is er nu veel meer belangstelling voor.

Museummedewerker
“Er zijn, tijdens mijn werkzame leven en ook als gepensioneerde, veel leuke dingen op mijn pad gekomen en ben bij veel mooie zaken betrokken geweest. Vroeger ging het bij het museum zo, dat alle voorkomende ‘gebeurtenissen’ als de nodige reparaties of als er iets is met de medewerkers, in een schriftje werden geschreven. Dat las ik en ik regelde dat het probleem werd opgelost. Veel voldoening vond ik in het geven van rondleidingen langs de tentoongestelde voorwerpen, foto’s en kaarten; die duurden ongeveer een uur. Op het ogenblik ben ik, met veel plezier, nog als baliemedewerker werkzaam.”

Oproep
Tot slot een oproep(je): Hebt u interesse om wat in het museum te doen? Baliemedewerker is zo’n leuk werk. Informatie hierover op bovengenoemde website.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant