Passen hier wel 550 recreatiewoningen?
Passen hier wel 550 recreatiewoningen?

‘Past zo’n vakantiepark nog wel?’: D66 stelt provincie kritische vragen over Waterpark Dommelsvoort

Algemeen 1.894 keer gelezen

BEERS / LINDEN | Binnen de kaders van een bestemmingsplan uit 2012 is men voornemens om in de Kraaijenbergse Plassen een grootschalig vakantiepark te bouwen, goed voor circa 550 recreatiewoningen, een jachthaven met 400 ligplaatsen en alle bijbehorende voorzieningen. De fracties van D66 Land van Cuijk én Noord Brabant voelen zich “niet gerust” en plaatsen meerdere vraagtekens bij de plannen. Ze trokken de provincie aan de jas. 

“In de gemeenteraad in het Land van Cuijk hebben we al vaak gesproken over Dommelsvoort. Inwoners, verenigingen en belanghebbende in de wijde omtrek van de Kraaijenbergse plassen maken zich heel veel zorgen. We weten natuurlijk dat de Milieu effect rapportage niet op tijd af was. D66 maakt zich ook zorgen. Past zo’n vakantiepark nog wel?” aldus Thomas van der Meer, D66-raadslid in de gemeente Land van Cuijk.

Nog wel passend?
Van der Meer wijst er op dat de provincie een ontgrondingenvergunning moet verlenen en de m.e.r.-procedure coordineert. Die Milieu Effecten Rapportage (MER) is naar weten van het raadslid nog niet gereed. Echter, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft in 2022 al een advies gegeven over de m.e.r.-procedure én stelde de kritische vraag “óf de keuze van tien jaar geleden voor een grootschalig vakantiepark nog wel passend is gelet op economische en sociale aspecten (o.a. krapte arbeidsmarkt, consequenties voor vitaliteit van oude(re) vakantieparken in Brabant )en vanuit een bredere gebiedsvisie, waarbij principes als ‘water en bodem sturend’ snel aan relevantie winnen.”

Vragen
Naar aanleidingen hiervan en de meest recente ontwikkelingen rondom Waterpark Dommelsvoort stelt D66 vragen aan het college van Provincie Noord Brabant. Onder andere wordt gevraagd of het PRL-advies is meegenomen in het contact met Land van Cuijk tijdens de ontwikkeling van het masterplan. Ook vraagt D66 of het provinciecollege het masterplan nog passend vindt, mede gelet op de omvang en andere vakantieparken in de omgeving. Als laatste gaat D66 dieper in op de effecten die het park zullen hebben op de natuur en waterkwaliteit, en wanneer de MER klaar ligt.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant