Meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden vaak te laat onderzocht.
Meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden vaak te laat onderzocht.

Meldingen mishandeling Land van Cuijk vaak te laat onderzocht

Politiek Samenwerking Land van Cuijk 537 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | Vier op de tien meldingen van huiselijk geweld, (kinder)mishandeling en andere vormen van geweld binnen een thuissituatie in het Land van Cuijk worden niet binnen de gestelde termijn onderzocht. Dat blijkt uit de halfjaarrapportage van Veilig Thuis Noordoost-Brabant.

Die rapportage werd door de gemeente Boxmeer openbaar gemaakt nadat de lokale SP-fractie duidelijkheid had gevraagd na problemen over de afhandeling van meldingen bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Nu blijkt dat zulke problemen zich ook voordoen bij Veilig Thuis Noordoost-Brabant, waar de vijf gemeenten in het Land van Cuijk onder vallen.

Te laat
In het Land van Cuijk werd in het eerste half jaar van 2016 134 keer melding gedaan van huiselijk geweld, partnergeweld, ouder- en/of kindermishandeling. In totaal werd 84 maal overgegaan op daadwerkelijk onderzoek. Vijf dagen na een officiële melding moet een onderzoek worden opgestart. Dat gebeurde echter maar in vier van de tien gevallen (42%) binnen de gestelde termijn. Onderzoek naar aanleiding van een hulpvraag moet binnen tien weken zijn afgerond. Ook dat lukte maar in zes van de tien gevallen. Uit de cijfers blijkt bovendien dat de vertraging per maand verder oploopt. "Door Veilig Thuis Noordoost Brabant is een meerjarenplan opgesteld voor het wegwerken van de wachtlijst en het verbeteren van doorlooptijden", laat het Boxmeerse college van B en W weten.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant