De penningen werden uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering in Hotel Riche. (Foto: SK-Media)
De penningen werden uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering in Hotel Riche. (Foto: SK-Media)

Dorpspenning voor KBO’ers Anton van Erve en Henk Thuis

Algemeen 767 keer gelezen

BOXMEER | Als blijk van waardering voor hun jarenlange en vrijwillige verdiensten voor de Boxmeerse KBO-afdeling ontvingen Anton van Erve en Henk Thuis donderdag de dorpspenning Land van Cuijk. Deze gemeentelijke onderscheidingen werden hen uitgereikt door wethouder Maarten Jilisen, bij gelegenheid van het afscheid van Anton en Henk, respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de plaatselijke Katholieke Bond Ouderen. De uitreiking vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de KBO in Hotel Riche.

Anton van Erve was van 2007 tot 2008 bestuurslid bij KBO-afdeling Boxmeer en van 2008 tot 2023 voorzitter. Daarnaast was hij van 2007 tot 2010 bestuurslid en vanaf 2010 tot 2023 ook voorzitter van de KBO Cluster (Plus)gemeente Boxmeer. Verder was hij van 2007 tot 2010 lid en vanaf 2010 voorzitter van de Stuurgroep Vrijwillige Ouderen Adviseurs voor de voormalige gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. En ten slotte vervulde hij vanaf 2007 tot 2014 de rol van Algemeen Bestuurslid en vanaf 2014 tot 2023 de rol van Kringbestuurslid van de KBO Kring Land van Cuijk. Als KBO-vertegenwoordiger – samen met de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer – was hij jarenlang algemeen bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer. Daarbij was hij medeorganisator van onder andere de projecten “Onbenutte Rechten”, “Behoefteonderzoek Senioren” en “Wonen, Zorg en Welzijn voor senioren in de gemeente Boxmeer”. Sinds 2009-2010 was Anton namens de KBO en de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer lid van het “Platform Centrum” en lid van het “Platform Steenstraat-Zuid” in Boxmeer. Samen met anderen heeft hij tijdens de corona-periode ontzettend veel betekend voor heel veel oudere inwoners van Boxmeer.

Van 2009-2010 tot 2023 was Henk Thuis bestuurslid van KBO Boxmeer. Na een korte inwerkingperiode draaide hij als secretaris van 2010 tot 2022 volledig mee bij alle bestuursactiviteiten van de KBO-afdeling Boxmeer. Belangrijke zaken die hij als secretaris oppakte waren onder andere: het verzorgen en archiveren van alle inkomende en uitgaande stukken; het bijhouden van de administratie, inclusief notulen en besluitenlijst; het opstellen jaarverslagen, en; het bijhouden van het ledenregister. Daarnaast was Henk contactpersoon van de KBO-afdeling Boxmeer bij KBO-Brabant en de KBO-Kring Land van Cuijk en fungeerde hij als contactpersoon vanuit KBO Boxmeer bij de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB). Henk onderhield intensieve en regelmatige contacten met talloze maatschappelijke verenigingen en andere instanties. Ook in het afgelopen jaar 2023 vervulde hij als bestuurslid een uitermate nuttige rol; onder andere als steun en toeverlaat van en naast de huidige secretaris. Henk heeft al die jaren mede het gezicht bepaald van KBO-afdeling Boxmeer.

Dorpspenning Land van Cuijk
Gemeentelijke onderscheidingen zoals de Dorpspenning Land van Cuijk zijn bedoeld als teken van waardering en dankbaarheid vanuit de gemeente en de lokale gemeenschap. Als beloning voor iemands inzet en bijzondere verdiensten voor zijn of haar eigen stad of dorp. Personen die in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding, leveren door hun vrijwilligerswerk een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in hun eigen dorpsgemeenschap. Zij zorgen voor de verbinding en zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van hun vereniging.

Uit de krant