Zo zou het park er ongeveer uit moeten gaan zien. (Foto: TopParken)
Zo zou het park er ongeveer uit moeten gaan zien. (Foto: TopParken)

TopParken presenteert concept masterplan: Zo zou Park Dommelsvoort er uit moeten gaan zien

Algemeen 3.124 keer gelezen

BEERS / LINDEN | TopParken heeft het concept masterplan openbaar gemaakt voor het grootschalige vakantiepark in de Kraaijenbergse plassen tussen Linden en Beers. In het plan staat dat Park Dommelsvoort, zoals de werktitel momenteel luidt, over 550 energieneutrale vakantiewoningen zal beschikken. Tevens komen er 400 aanlegplaatsen voor vaartuigen, en voorzieningen zoals horeca en een zwembad. Ontwikkelaar Dutch Resorts, onderdeel van TopParken, geeft aan rekening te hebben gehouden met omwonenden en natuur. “Een mooi uitgewerkt plan,” vinden TopParken en de gemeente.

De helft van die vakantiewoningen zal voor de verhuur worden gebouwd. De andere helft zal worden verkocht. Hierom zijn de ontwikkelaar en Maarten Jilisen, wethouder voor toerisme, recreatie en economie, niet bang voor een overvloed aan toeristen, “drie keer de hoeveelheid inwoners van Linden.” De verwachting is dat de woningen zelden allemaal tegelijkertijd volgeboekt zijn. Dat geldt zeker voor de verkochte huisjes.

Het park wordt opgesplitst in drie gebieden. Allereerst is daar de ‘Boomgaard’, waarbij is gekozen voor een woonerfgevoel, opgesierd met fruitbomen en hagen. Het tweede gebied wordt het ‘Natuureiland’, bestaand uit “organische en grillige landtongen met flauwe (riet)oevers. De woningen liggen hier dicht bij het water (...).” Als laatste is er het ‘Cultuureiland’, wat de sfeer van een luxe jachthaven moet ademen. De eilanden kijken uit op aangelegde eilandjes. Deze dienen als golfbreker én bieden een thuis aan bijvoorbeeld bevers.

“In het kader van natuur is er echt nadrukkelijk onderzoek geweest,” zegt projectleider Henk van Eldijk. “We richten zes tot acht hectare in voor de steenuil. En er zijn sporen gevonden van dassen. Als die er zitten, houden we daar rekening mee.”

Van Eldijk concludeert: “Het wordt geen Dutch Palm, dat moet je vergeten.” Wat er wel gaat komen, wordt “een verrijking voor de gemeente”. Als alles meezit hoopt TopParken in 2024 te beginnen met de eerste werkzaamheden.

Het masterplan is nog een ‘concept’?
Met de presentatie van het concept masterplan voor Park Dommelsvoort plaatsen gemeente en ontwikkelaar Dutch Resorts direct een belangrijke kanttekening. “Het is nog een concept. De m.e.r.-procedure wordt nu gestart.”

Volgens projectleider Henk van Eldijk zal de rapportage van de nu ingezette procedure leidend zijn voor het definitieve plan. Om tot het eindrapport te komen gaan ontwikkelaar en gemeente eerst om de tafel met allerlei belanghebbenden. Van Eldijk geeft aan dat voor de komende weken al talloze gesprekken zijn ingepland, onder andere met bewoners en aanwonenden van het gebied, gebruikers van de plassen, Vrienden van de Groene Kraaij, De wijkraden van Beers, Linden Vianen en de Heeswijkse Kampen, en diverse belanghebbende ondernemers zoals Europarcs en Van der Valk. “Daarnaast gaan we nog in gesprek met een hele serie belangrijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en de provincie.” Van Eldijk hoopt dat de m.e.r.-fase in december dit jaar kan worden afgerond zodat het uitwerkingsplan en het exploitatieplan klaar zijn. “Daarna begint een heel onzeker traject. Burgers kunnen dan nog zienswijzen indienen.”

De projectleider vertelt dat het huidige conceptplan al tientallen keren over en weer is gegaan tussen gemeente en Dutch Resorts. Een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, bestaande uit talloze mensen, zoals architecten en landbouwkundigen, hebben er aan meegeholpen. “We zijn echt samen opgetrokken. We zijn heel blij, en ook een beetje trots, met deze ontwikkeling.”

Uit de krant