Afbeelding

In memoriam Jan van Acht

Algemeen 168 keer gelezen
SINT-OEDENRODE - Jan van Acht behartigde vol passie de belangen van de Rooise boeren en tuinders. Donderdag 6 februari is hij op 88-jarige leeftijd overleden.

[image=268564]

Vanuit de overtuiging dat boeren en tuinders zich in harmonie met hun omgeving moesten kunnen ontwikkelen, zette hij zich onder andere in voor de totstandkoming van de ruilverkaveling in Sint-Oedenrode.
Jan van Acht werd medio jaren ’70 voorzitter van de NCB-afdeling Sint-Oedenrode als opvolger van Harrie van Engeland. Van daaruit had hij zitting in het NCB-federatiebestuur. In 1986 droeg Van Acht zijn NCB-voorzittershamer over.
Vermeldenswaard zijn zijn inspanningen in 1976 om vanuit de Hoekse Waard voldoende alternatief ruwvoer (suikerbietenpunten) aan te voeren voor de Rooise melkveehouders. Door de extreem droge zomer van dat jaar konden zijzelf onvoldoende voervoorraden voor de winter aanleggen.
Een hoogtepunt tijdens zijn NCB-voorzitterschap was voor Jan van Acht de grootse viering van het 50-jarig jubileum. Van Acht was in die tijd ook nog op andere terreinen actief als bestuurder, zoals bij Waterschap De Dommel en het Zuid-Nederlands Varkensstamboek, dat in die tijd kantoor hield aan de Lindendijk.

Raadswerk
Nadat Harrie van Engeland vanaf 1970 twee perioden van vier jaar in de gemeenteraad de stem van ‘de Rooise landbouw’ had laten klinken met zijn bedachtzame doordringende woorden, vaak beginnende met: “Ik ben de mening toegedòn”, werd Jan van Acht door CDA Rooi aangezocht zijn plaats in te nemen. En hij deed dat met zijn eigen deskundige inbreng en kon in alle opzichten uit eigen ervaring putten.
In 1978 kwam hij in de raad en hij zou er twaalf jaar zitting hebben in uitstekende samenwerking met de andere fractieleden. In die periode was Marinus van Hout tien jaar wethouder namens het CDA. Als zaakvoerder van de CHV was Marinus ook goed thuis in de landbouw. In die periode steeg de partij naar zes zetels en de onderlinge samenwerking was uitstekend mede dankzij de rustige en indringende manier van discussiëren van Jan van Acht, zowel in de fractie als in de zogenaamde ‘Groep van 25’, die als achterban fungeerde.
Tot genoegen van vader Jan ging ook zoon Ad ‘in de politiek’ en maakte ook de twaalf jaar vol in de Rooise raad.
De laatste jaren volgde Jan van Acht de gebeurtenissen in Rooi op afstand vanuit zijn woning vlak bij de Goede Herderkerk. Nog jarenlang fietste hij naar de Hoogstraat om zijn zoon Michel bij te staan op het bedrijf. Met hem is een zeer betrokken Rooienaar heengegaan, die zijn leven niet in ledigheid heeft doorgebracht.

Uit de krant