Een leegstaande boerderij. Volgens een raming van de ZLTO stoppen er tot 2030 in Brabant 4650 bedrijven.
Een leegstaande boerderij. Volgens een raming van de ZLTO stoppen er tot 2030 in Brabant 4650 bedrijven.
ingezonden

'Vrijheid, blijheid in buitengebied Boxmeerse Heerlijckheid'

Ingezonden 769 keer gelezen

In de raadsvergadering van 23 maart 2017 heeft de SP samen met PK tegen het verruimde VAB-beleid voor Boxmeer gestemd. Het College wil samen met de Provincie een "pilot" doen met herbestemming van vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB-beleid), waarmee in leegkomende stallen allerlei soorten niet-landbouw gerelateerde activiteiten mogen komen. Dit gaat gelden voor bijna het hele Boxmeerse buitengebied en voor de duur van 2x5 jaar.

De bedoeling is dat daarmee verrommeling van lege stallen wordt tegengegaan en dat starters dan voor weinig kosten en met weinig regels een bedrijf kunnen beginnen in een oude stal. Als SP zijn we hier niet blij mee, omdat daarmee de verrommeling alleen maar groter wordt en we mogelijk allerlei bedrijven in het buitengebied toestaan die we daar liever niet hebben en vervolgens ook niet meer weg krijgen. Immers het is lastig om tegen een succesvolle starter na 10 jaar te zeggen dat hij weg moet. Als SP willen we graag een aantrekkelijk buitengebied, wat primair voor landbouw en natuur is en waar landbouw het liefst naadloos overgaat in onze natuurgebieden, en waar het ook voor onze burgers aantrekkelijk is om te wandelen, fietsen etc. Wel erkennen we dat ook Boxmeer steeds meer leegstaande stallen krijgt en het liefst ziet de SP daarom dat we alleen nog nieuwe stallen toestaan als er tegelijkertijd ook oude worden afgebroken, daarmee creëer je een balans in het buitengebied.

Naast deze visie zijn we tegen deze "pilot" omdat (1) agrarische bedrijven aan hun gebouwen een andere bestemming kunnen geven zonder dat hiervoor een bestemmingsplan aangepast hoeft te worden (2) de periode van 10 jaar te lang is voor een pilot en (3) het geen beperkt gebied is, maar bijna heel Boxmeer bestrijkt. Helaas werd ons voorstel om het dan te beperken tot maximaal 10 bedrijven en dan vervolgens eerst eens te evalueren door de coalitie niet gesteund. Daarmee kon de SP dit verruimde beleid niet steunen. De komende jaren is het dus vrijheid en blijheid in het buitengebied van de Boxmeerse Heerlijckheid.

SP Boxmeer

Uit de krant