Afbeelding

Dorpsraad bezorgt om effecten fietsbrug

Verkeer en vervoer 1 keer gelezen
MIDDELAAR - De dorpsraad van Middelaar maakt zich zorgen om de toekomst van het veerpont tussen Cuijk en het Limburgse Maasdorp. Aanleiding voor de bezorgdheid is de twee miljoen euro die de Provincie Limburg onlangs toezegde om de realisatie van de verbinding mogelijk te maken.

De fietsbrug moet naast de reeds bestaande spoorbrug over de Maas aangelegd worden en vormt straks een snelle fietsverbinding vanuit Cuijk naar Nijmegen. De verbinding is tevens een oplossing voor de hoogwaterperioden waarin het veerpont uit de vaart genomen wordt. Fietsers kunnen in die gevallen alleen van de brug over snelweg A73 bij Linden en Heumen gebruikmaken.

[image=250676]

Een nieuwe brug langs het spoor biedt dus voordelen. Maar ook nadelen, zo oordeelt de dorpsraad Middelaar. De volkvertegenwoordigers zijn van mening dat de nieuw aan te leggen fietsbrug (‘kosten elf miljoen euro’) voor de gemeente Mook en Middelaar slechts van gering belang is. De brug is vooral van nut voor fietsverkeer tussen Cuijk en Nijmegen. Inwoners van de kernen Mook en Middelaar zouden voor een tocht naar de Brabantse kant van de Maas eerst naar het noorden moeten rijden om bij de spoorbrug over de Rijksweg N271in zuidwaartse richting te kunnen gaan. De dorpsraad vindt het een stuk gemakkelijker en korter om het veerpont te kunnen nemen. Of het pontje Spes Mea in de vaart gehouden kan worden, vraagt de raad zich af. Zij verwacht dat de aanleg van de nieuwe brug veerbaas Paulus flink wat klandizie kan kosten. De dorpsraad vindt dan ook dat bij de besluitvorming over de aanleg gekeken moet worden naar de effecten voor de kernen Plasmolen en Middelaar. Er zijn volgens de dorpsraad nadelige gevolgen voor woon-werkverkeer, schooljeugd en winkelend publiek. Bovendien is het veerpont een toeristisch trekpleister.

Uit de krant

Uit de krant